ÅRSRAPPORT 2021

44 . regnskabsår

Cvr.nr.83933410

Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S

Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby

Årsrapport 2021

44. regnskabsår

Cvr.nr.83933410

Indholdfortegnelse

 • Ledelsesberetning 4
 • Hoved- og nøgletal 4
 • Beretning 5
 • Regnskabsberetning 7
 • Aktionærinformation 9
 • Ledelsesaflønning 11
 • Bestyrelse og direktion 13
 • Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven §107b 18
 • Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabsloven § 99b 21
 • Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven § 99a 22
 • Redegørelse for politik vedr. dataetik, jf. årsregnskabsloven §99d 25
 • Risikofaktorer 26
 • Usikkerhed ved indregning og måling 26
 • Øvrige forhold 26
 • Selskabsoplysninger 27
 • Påtegning 28
 • Ledelsens påtegning 28
 • Den uafhængige revisors påtegning 29
 • Årsregnskab 34
 • Totalindkomstopgørelse 34
 • Balance pr. 31. december 35
 • Egenkapitalopgørelse 36
 • Pengestrømsopgørelse 37
 • Noter 38
 • Nøgletalsdefinitioner 61

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

tDKK 2021 2020 2019 2018 2017
Totalindkomstopgørelse
Nettoomsætning i alt 290.004 113.262 175.140 185.660 146.960
Andre driftsindtægter 19.817 45.209 0 0 0
Af- og nedskrivninger -10.886 -10.766 -12.794 -9.740 -7.742
Øvrige omkostninger -233.913 -162.752 -204.422 -195.131 -157.578
Resultat før transfer & fin. poster 65.023 -15.047 -42.076 -19.211 -18.360
Resultat af transferaktiviteter 18.541 -8.057 -32.515 30.425 -6.228
Resultat før finansielle poster 83.564 -23.104 -74.590 11.214 -24.588
Finansielle poster, netto -146 -2.749 -4.107 -847 -204
Resultat før skat 83.418 -25.853 -78.697 10.367 -24.792
Skat 0 0 0 0 0
Årets resultat 83.418 -25.853 -78.697 10.367 -24.792
Totalindkomst 83.418 -25.853 -78.697 10.367 -24.792
Resultat efter finansielle poster og før transfer 64.877 -17.797 -46.182 -20.058 -18.564
Balance
Immaterielle aktiver 63.330 42.299 70.745 71.116 42.582
Materielle aktiver 141.866 141.267 148.012 146.280 123.382
Andre langfristede aktiver 0 6.890 0 3.706 2.235
Værdipapirer 42 42 78 78 77
Andre kortfristede aktiver 142.612 64.584 23.859 37.852 20.265
Aktiver i alt 347.849 255.082 242.694 259.032 188.541
Aktiekapital 142.583 285.166 156.113 156.113 156.113
Egenkapital 239.542 156.123 57.907 139.015 128.631
Langfristede forpligtelser 15.288 11.972 10.422 0 7.000
Kortfristede forpligtelser 93.019 86.987 174.365 120.017 52.910
Forpligtigelser i alt 108.307 98.959 184.787 120.017 59.910
Passiver i alt 347.849 255.082 242.694 259.032 188.541
Pengestrøm
Pengestrøm fra driftsaktivitet 50.840 3.600 -27.449 1.203 22.799
Pengestrøm til investering, netto -6.022 -10.856 -37.945 -31.309 -60.819
Heraf investering i materielle anlægsaktiver -11.484 -15.687 -14.526 -32.601 -33.806
Pengestrøm fra finansiering 0 25.910 69.027 27.605 5.031
Pengestrøm i alt 44.818 18.654 3.633 -2.501 -32.989
Nøgletal
Overskudsgrad (EBIT-margin) 27,1% -22,0% -52,3% 5,2% -17,5%
Afkast af investeret kapital (ROIC) 27,7% -9,3% -34,6% 5,0% -13,3%
Egenkapitalandel (soliditet) 68,9% 61,2% 23,9% 53,7% 68,2%
Egenkapitalens forrentning (ROE) 42,2% -24,2% -84,4% 7,7% -19,2%
Gennemsnitlig antal ansatte 157 142 152 145 134

Nøgletalsdefinitioner er angivet bagerst i årsrapporten

Beretning

Virksomhedens hovedaktiviteter

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (Brøndby IF, klubben eller selskabet) er en virksomhed inden for sports- og underholdningsbranchen. Selskabets hovedaktiviteter er udvikling samt køb og salg af fodboldspillere og afholdelse af fodboldkampe på Brøndby Stadion.

Væsentligste aktiviteter i årets løb

Brøndby IF realiserede i 2021 et meget tilfredsstillende resultat før skat på 83,4 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det seneste resultat interval, der blev meldt ud i selskabsmeddelelse nr. 12/2021, som var et resultat før skat i niveauet 65 mio. kr. til 95 mio. kr. Oprindeligt forventede Brøndby IF et underskud i niveauet -15 mio. kr. til -35 mio. kr. som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 2/2021. Dette blev på baggrund af Danmarksmesterskabet 2020/21 og dermed kvalifikation til europæisk gruppespil opjusteret i selskabsmeddelelse nr. 8/2021 til niveauet 35 mio. kr. til 65 mio. kr. og efterfølgende igen opjusteret i selskabsmeddelelse nr. 9/2021 til det nuværende niveau, som følge af salget af Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt.

Det meget tilfredsstillende resultat på 83,4 mio. kr. før skat er opnået på trods af de omfattende COVID-19-relaterede restriktioner og påbud som igennem store dele af 2021 satte en lang række begrænsninger for Brøndby IF´s forretning.

Det var således ikke tilladt at afvikle kampe med tilskuere frem til og med april i 2021, og i perioden fra maj til august 2021 var det kun tilladt at afvikle kampe med begrænset kapacitet. Først fra 1. september 2021 blev de sidste restriktioner løftet i 3F Superligaen, men allerede i november 2021 blev der igen indført restriktioner, med bl.a. krav om fremvisning af gyldigt coronapas.

Brøndby IF var derfor også i 2021 nødsaget til at ansøge myndighedernes kompensationspakker, der giver adgang til kompensation som følge af COVID-19-restriktioner og påbud.

Brøndby IF’s fokus har i 2021 været at få klubben mest ansvarligt gennem pandemien ved løbende at have fokus på at tilpasse omkostninger og sikre indtægter hvor muligt.

I januar 2021 søsatte Brøndby IF et projekt, hvor klubbens fans kunne vise deres opbakning til klubben i en tid uden kampdagsindtægter, ved at købe en plads med deres navn som grafisk skulle udgøre en del af ordet ’Aldrig Alene’ på facaden på Brøndby Stadion. Fællesskabet viste sig endnu engang fra sin stærke side da over 10.000 Brøndby-fans fik deres navn på facaden af Brøndby Stadion.

Booztlet.com og Brøndby IF underskrev i 2021 en 2-årig hovedpartneraftale, der betyder at Booztlet.com fortsat vil være at finde på brystet af trøjen for såvel herre- og kvindeholdet samt Brøndby Masterclass og alle hold i foreningen frem til sommeren 2023. Derudover har NTG Nordic Transport Group (NTG) ligeledes forlænget deres aftale, så de er at finde bag på trøjen frem til sommeren 2023. Den nye aftale er udvidet, så den også kommer til at gælde for kvindeholdet, som fra denne sæson også spiller med NTG på ryggen af trøjerne. I 2021, et år før den nuværende aftale stod til at udløbe, indgik Brøndby IF samtidig en ny historisk stor aftale med hummel, som løber til sommeren 2027. Med den nye aftale mellem Brøndby IF og hummel vil samarbejdet komme op på 25 år.

I sensommeren 2021 blev velgørenhedskampen ’Fodbold mod corona’ spillet på Brøndby Stadion, hvor en lang række af tidligere Brøndby-stjerner, anført af Brøndby legenderne og initiativtagerne Daniel Agger og Thomas Kahlenberg, spillede mod et stærkt hold af tidligere modstandere i Superligaen. Før kampen donerede Brøndby IF 500.000 kroner til organisationen 'Læger uden Grænser' for deres arbejde mod corona, og efterfølgende blev spillernes trøjer bortauktioneret og her samlede man lige knap 200.000 kroner ind, der ligeledes blev doneret til Læger uden Grænser.

I Brøndby IF´s arbejde med samfundsansvar indgik Brøndby IF og Fanafdelingen i efteråret 2021 et flerårigt, strategisk CSR samarbejde med Red Barnet, hvor man i fællesskab vil rette fokus på Red Barnets arbejde for børn i udsatte positioner gennem forskellige aktiviteter, hvor især børn på Vestegnen kommer tættere på oplevelsen af fællesskabet omkring klubben. Samtidig er der en fælles ambition om årligt at indsamle minimum 500.000 kroner til Red Barnets arbejde.

De sportslige resultater

Det danske mesterskab i fodbold vendte i sommer retur til Vestegnen for første gang siden sæsonen 2004/05. Med et strategisk fokus på at øge andelen af spilletid for egenudviklede spillere, var det særligt tilfredsstillende at mesterskabet blev vundet i en sæson, hvor 37% af spilletiden i sæsonen 2020/21 kom fra spillere med baggrund i Brøndby Masterclass.

Brøndby IF’s strategiske fokus på udviklingen af spillere, der skal bidrage til et langtidsholdbart, konkurrencedygtigt og økonomisk stærkt Brøndby IF, fortsatte igennem hele 2021 og de gennemførte transfers i 2021 var i tråd med den strategiske retning i den sportslige sektor.

Efter at have været med til at sikre Brøndby IF mesterskabet i 2020/21 sagde Brøndby IF farvel til spillere som blandt andet Anthony Jung, Marvin Schwäbe og Lasse Vigen, der havde kontraktudløb samt Jesper Lindstrøm der blev solgt til Eintracht Frankfurt. Det betød, at man i sommerens transfervindue bød en række nye spillere velkommen til Brøndby IF, heriblandt Christian Cappis, Thomas Mikkelsen, Henrik Heggheim, Mathias Greve, Kevin Tshiembe, Rasmus Wikstrøm og Marko Divkovic samtidig med, at Brøndby IF fik Anton Skipper og Jens Martin Gammelby tilbage fra lejemål.

Mesterskabet sikrede Brøndby IF adgang til Champions League Play-off mod RB Salzburg, men her måtte Brøndby IF se sig slået af et stærkt østrigsk mandskab. Brøndby IF kvalificerede sig dermed til gruppespillet i Europa League, hvor Brøndby IF endte i en svær gruppe med Olympique Lyonnais, Rangers FC og AC Sparta Prag. Brøndby IF måtte i sidste runde af gruppespillet desværre vinke farvel til drømmen om at spille europæisk i foråret 2022.

I 3F Superligaen oplevede Brøndby IF en svær start på 2021/2022-sæsonen, men fik en flot afslutning på efteråret. Brøndby IF overvintrede således på en tredjeplads ved afslutningen af efterårssæsonen i 3F Superligaen 2021/22 fem point efter førstepladsen. I Sydbank Pokalen 2021/22 måtte Brøndby forlade turneringen i kvartfinalen efter et samlet nederlag til FC Midtjylland.

Brøndby IF’s assistenttræner Jesper Sørensen fik i efteråret 2021 muligheden for at blive Danmarks U21-landstræner, hvilket han ønskede at forfølge. I efterårets tre landsholdspauser var Jesper Sørensen derfor med U21-landsholdet, hvorefter Jesper Sørensen tiltrådte fuldt ud som U21-landstræner i januar 2022. Derudover bød efteråret også på et gensyn med tidligere U19-træner i Brøndby IF, Frederik Birk, som blev ansat som ny chefanalytiker for Brøndby IF, samt den tidligere Brøndby-målmand Casper Ankergreen der i efteråret tiltrådte som ny målmandstræner for Superliga-truppen, hvor han kom fra en lignende stilling i Premier League klubben Brighton.

Talentudvikling

Brøndby IF er en af Danmarks førende klubber inden for talentudvikling, og udvikling af egne talenter er således en integreret del af det at drive fodboldforretningen i Brøndby IF.

Brøndby IF er blevet tildelt 4,5 stjerner ud af 5 mulige stjerner indenfor DBU’s licenssystem hvilket også vidner om det store fokus, som Brøndby IF har på talentudvikling.

Brøndby IF har i hele fodbolduddannelsesforløbet af spillerne også stor fokus på det civile uddannelsesforløb. Således er der mulighed for at få et skoleforløb fra og med 7. klasse og til og med 3.g, i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvor der er fokus på at kombinere fodbolduddannelsen og civiluddannelsen så optimalt som muligt. På folkeskoleniveau først og fremmest Brøndby Idrætsefterskole og Brøndbyvester Skoles 7.-9. i eliteidrætsklasser. På ungdomsuddannelsesniveau er der en stor del af spillerne der har deres daglige gang på Brøndby Gymnasium og NEXT, Albertslund Gymnasium (STX, HHX, HTX og HF) og ellers er der individuelle forløb med de resterende skoler, hvor spillerne går.

Fokus i talentafdelingen er både at udvikle de enkelte spilleres kompetencer, men også at opnå gode resultater, således, at de med tiden kan etablere sig i Brøndby IF’s førsteholdstrup.

Regnskabsberetning

Generelt

Årsrapporten for Brøndby IF for 2021 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Totalindkomstopgørelse

Nettoomsætning

Selskabets nettoomsætning er 290,0 mio. kr. (2020: 113,3 mio. kr.), svarende til en stigning på 156 %. Stigning skyldes primært Danmarksmesterskabet og kvalifikation til europæisk gruppespil. Trods stigningen var omsætningen i 2021 stadig negativt påvirket af COVID-19-relaterede restriktioner og påbud.

Entré-, TV- og præmieindtægter

Entré-, TV- og præmieindtægterne er i 2021 steget med 320 % til 147,5 mio. kr. (2020: 35,1 mio. kr.). Stigningen skyldes primært den sportslige succes med Danmarksmesterskab og deltagelse i europæisk gruppespil. Nedlukning og de omfattende tilskuerrestriktioner pålagt af regeringen har påvirket éntreindtægterne negativt. De angivne indtægter er efter tilbagebetaling af 5,5 mio. kr. for købte, men ikke leverede ydelser til sæsonkortholdere, som følge af COVID-19 restriktioner.

Partnere og sponsorer

Indtægterne fra partnerne og sponsorerne er steget med 74 % til 72,6 mio. kr. (2020: 41,8 mio. kr.). Stigningen skyldes en generel fremgang i de forskellige partnersegmenter samt præstationsbonusser ifm. Danmarksmesterskabet og europæisk gruppespil. De angivne indtægter er efter tilbagebetaling af 8,0 mio. kr. for købte men ikke leverede ydelser til partnere, som følge af COVID-19 restriktioner. Herudover har COVID-19-restriktionerne afskåret Brøndby IF fra et væsentligt salg af kamprelaterede ydelser og andre typer af events og arrangementer for selskabets partnere og sponsorer.

F&B og arrangementer m.v.

Omsætningen på Brøndby Stadion er steget med 513 % til 23,2 mio. kr. (2020: 3,8 mio. kr.). Stigningen skyldes flere tilskuere på Brøndby Stadion i 2021. Fra 2020 til 2021 steg antallet af tilskuere til kampe på Brøndby Stadion med 562 % (2020: 42.436 og 2021: 280.778). Trods fremgangen var antallet af tilskuere på Brøndby Stadion stadig negativt påvirket af COVID-19-restriktionerne. Desuden har møde-, event- og konferencemarkedet været lukket ned i store dele af 2021 grundet COVID-19-restriktionerne.

Merchandise m.v.

Salg af merchandise m.v. er steget med 59 % til 42,6 mio. kr. i 2021 (2020: 26,8 mio. kr.), hvilket primært kan henføres til Danmarksmesterskabet og Aldrig Alene-facaden på Brøndby Stadion.

Udlejning af erhvervsejendomme

Udlejning af erhvervsejendomme er med en omsætning på 2,3 mio. kr. på niveau med sidste år (2020: 2,3 mio. kr.).

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter udgør 19,8 mio. kr. i 2021 (2020: 45,2 mio. kr.), hvilket kan henføres til kompensation fra staten samt donationer fra fans og partnere.

Omkostninger

Selskabets samlede omkostninger har i 2021 været på 245,0 mio. kr. (2020: 173,5 mio. kr.), svarende til en stigning på 41 %. Stigningen i eksterne omkostninger skyldes øget aktivitet og håndteringen af COVID-19-restriktioner samt deltagelse i europæisk gruppespil.

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne er steget med 22,7 mio. kr. til 125,1 mio. kr. (2020: 102,4 mio. kr.). Stigningen i personaleomkostningerne skyldes primært øget investering i Superliga-truppen, samt større omkostninger fra bonusaftaler relateret til den sportslige succes med Danmarksmesterskab og europæisk gruppespil.

Eksterne omkostninger

De eksterne omkostninger er steget med 80 % til 108,8 mio. kr. (2020: 60,3 mio. kr.). Stigningen i eksterne omkostninger skyldes primært øget aktivitet ved kampafvikling.

Af- og nedskrivninger

Selskabets af- og nedskrivninger er med en omkostning på 10,9 mio. kr. på niveau med sidste år (2020: 10,8 mio. kr.).

Resultat før transfer og finansielle poster

Resultatet før transfer og finansielle poster er i 2021 64,9 mio. kr. (2020: -15,0 mio. kr.)

Transferaktiviteter

Transferaktiviteterne har i 2021 haft en positiv nettopåvirkning på selskabets resultat med 18,5 mio. kr. (2020: -8,0 mio. kr.), hvilket er en væsentlig forbedring sammenlignet med 2020. Den positive udvikling skyldes primært øget salgsaktivitet i 2021 i forhold til 2020.

Finansielle poster

Selskabets finansielle poster i 2021 er -0,1 mio. kr. (2020: -2,8 mio. kr.). Faldet skyldes konvertering af selskabets rentebærende gæld i forbindelse med emissionen i februar 2020 samt kursregulering af tilgodehavender i USD.

Årets resultat før skat

Årets resultat før skat er forbedret med 109,3 mio. kr. til 83,4 mio. kr. (2020: -25,9 mio. kr.). Årets resultat er indenfor de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 65 til 95 mio. kr.

Skat af årets resultat

Betalbar skat af selskabets overskud er opgjort til 0 mio. kr. på baggrund af selskabets opgørelse af den skattepligtige indkomst og selskabets fremførbare underskud fra tidligere år.

Balance

Kontraktrettigheder

Selskabets regnskabsmæssige værdi af investeringer i kontraktrettigheder er 63,3 mio. kr. (2020: 42,3 mio. kr.). Stigningen skyldes øgede investeringer i Superliga-truppen samt udløsning af klausuler indeholdt i købsaftaler af spillere med deres tidligere klub i forbindelse med Danmarksmesterskabet og europæisk gruppespil.

Egenkapital

Selskabets egenkapital er ved årets afslutning i 2021 steget til 239,5, mio. kr.

Selskabet har ved årets udgang ingen beholdning af egne aktier.

Bankgæld og anden rentebærende gæld

Selskabet har pr. 31. december 2021 ingen gæld hos nærtstående parter eller eksterne finansieringskilder (2020: 0,0 mio. kr.).

Pengestrømsopgørelse

Selskabets pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør i 2021 50,8 mio. kr. (2020: 3,6 mio. kr.).

Pengestrømmene fra selskabets investeringsaktiviteter har i 2021 haft en negativ likviditetsvirkning i årets løb på -6,0 mio. kr. (2020: -10,9 mio. kr.).

Der har i 2021 ikke været pengestrømme fra selskabets finansieringsaktiviteter (2020: 25,9 mio. kr.).

Samlet set er selskabets likvide beholdninger forbedret med 44,8 mio. kr. i forhold til sidste år og udgør 67,8 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Opsummering og forventninger til 2022

Bestyrelsen konstaterer, at selskabets resultat i 2021 har udviklet sig meget tilfredsstillende set i forhold til underskuddet i 2020 på -25,9 mio. kr. samt de forsatte væsentlige udfordringer relateret til COVID-19.

I 2022 forventer Brøndby IF at årets resultat før skat vil udgøre et resultat i niveauet -15 mio. kr. til 15 mio. kr.

Forventningerne til årets resultat er baseret på Brøndby IF’s deltagelse i Europæisk fodbold. Herudover har opnåede transferindtægter væsentlig betydning for årets resultat.

Aktionærinformation

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital består af én aktieklasse, som er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Pr. 31. december 2021
Fondskode Nom. Værdi Stemmeret
DK0010247956 142.583.183,25 570.332.733

Antallet af navnenoterede aktionærer er ved udgangen af 2021 på i alt 24.331 (2020: 24.062).

Politik for egne aktier

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til nom. 10 % af selskabets aktier til den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ Copenhagen gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. Bemyndigelsen gælder frem til næste ordinære generalforsamling.

Aktionærer, kapital og stemmer

Selskabets aktiekapital på 142,6 mio. kr. består af 570.332.733 stk. aktier à 0,25 kr. med hver én stemme.

Selskabet gennemførte i 2021 en kapitalnedsættelse ved reduktion af selskabets nominelle aktieværdi med 50 % fra 285,2 mio. kr. til 142,6 mio. kr.

Aktiestruktur

Selskabets bestyrelse er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 570.332.733 stk. aktier á nominelt kr. 0,25, i alt op til nominelt kr. 142.583.183,25 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Selskabets bestyrelse har indtil 2. april 2025 også bemyndigelse til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 114.066.546 stk. aktier á nominelt kr. 0,25, i alt op til nominelt kr. 28.516.636,50 uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Selskabets bestyrelse vurderer løbende, om selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter Selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse og at denne er i både Selskabets og aktionærernes interesse.

Change of control-klausuler

Selskabet har ingen væsentlige change of control-klausuler.

Aktie- og udbyttenøgletal 2021 2020 2019 2018 2017
Gennemsnitlig antal aktier á 0,25 kr./0,50 kr. 570.332.733 536.389.823 312.225.190 312.225.190 293.380.005
Resultat pr. aktie á 0,25 kr./0,50 kr. (EPS), kr. 0,15 -0,05 -0,25 0,03 -0,08
Udvandet resultat pr.aktie á 0,25 kr./0,50 kr. (EPS-D) 0,15 -0,05 -0,25 0,03 -0,08
Cash Flow pr. aktie (CFPS), kr. 0,09 0,01 -0,09 0,00 0,08
Udbytte pr. aktie à 0,25 kr./0,50 kr. 0 0 0 0 0
Indre værdi pr. aktie à 0,25 kr./0,50 kr. (BVPS) 0,42 0,29 0,19 0,45 0,44
Børskurs pr. aktie à 0,25 kr./0,50 kr. 0,48 0,38 0,49 0,78 0,78
Price Earnings (PE) 3,28 -7,88 -3,09 23,49 -9,23
Price/Cash Flow (P/CF) 5,38 56,62 -8,87 202,29 10,04
Kurs/indre værdi (P/BV) 1,14 1,31 4,21 1,75 1,78

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resulat pr. aktie (EPS-D) opgørelse i overensstemmesle med IAS 33.

Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "anbefalinger og Nøgletal 2021". Der henvises til definitioner og begreber under afsnit om nøgletalsdefinitioner.

Aktionærsammensætningen pr. 31. december 2020
Antal aktier Stemmer i %
Jan Bech Andersen, Formley Manor, Weybridge, England 315.390.371 55,3
Øvrige 254.942.362 44,7
I alt ekskl. egne aktier 570.332.733 100,0
Egne aktier 0 0,0
I alt inkl. egne aktier 570.332.733 100,0
Aktionærsammensætningen pr. 31. december 2021
Antal aktier Stemmer i %
Jan Bech Andersen, Formley Manor, Weybridge, England 315.390.371 55,3
Øvrige 254.942.362 44,7
I alt ekskl. egne aktier 570.332.733 100,0
Egne aktier 0 0,0
I alt inkl. egne aktier 570.332.733 100,0

Ledelsesaflønning

Aflønning af bestyrelsesmedlemmer

Fast basisvederlag

Generalforsamlingen godkendte 15. april 2021 vederlaget til bestyrelsen, som i 2021 består af et fast basisvederlag på 300.000 kr. til formanden for bestyrelsen og 225.000 kr. til næstformanden for bestyrelsen for perioden 15. april 2021 til 31. marts 2022. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag.

Formand og næstformand deltog i den frivillige lønnedgang på 20 % som blev gennemført af selskabets ledelse, spillere og sportslige stab i 2. kvartal 2020.

Ad hoc-vederlag

Bestyrelsesmedlemmer kan tildeles et ekstraordinært honorar i et eller flere regnskabsår for at honorere en ekstraordinær eller særligt påskønnet indsats for selskabet. Ekstraordinært honorar godkendes af generalforsamlingen.

Variabel aflønning

Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke variabel aflønning.

Fratrædelsesgodtgørelse

Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke fratrædelsesgodtgørelse.

Bestyrelseshonorar (t.kr.) 2021 2020
Fast vederlag Vederlag for ad-hoc opgaver I alt Fast vederlag Vederlag for ad-hoc opgaver I alt
Jan Bech Andersen (Formand) 300 0 300 285 0 285
Jesper Møller (Næstformand) 225 0 225 214 0 214
Niels Roth 0 0 0 0 0 0
Christian Barrett 0 0 0 0 0 0
Sune Blom 0 0 0 0 0 0
Birgit Aaby 0 0 0 0 0 0
Hermann Haraldsson 0 0 0 0 0 0
Torben Bjørn Christensen 0 0 0 0 0 0
Sten Lerche 0 0 0 0 0 0
Jesper Nygård 0 0 0 0 0 0
I alt 525 0 525 499 0 499

Aflønning af ledelsen

Direktørernes løn bestod i 2021 af en fast grundløn, en kontantbaseret incitamentsordning samt en pensionsordning.

Warrants

Administrerende direktør Ole Palmå er 7. april 2017 tildelt 658.078 stk. warrants.

Hver warrant giver ret til at tegne én (1) aktie á nominelt kr. 0,25 til kr. 1,14 (udnyttelsesprisen).

Ole Palmå kan successivt udnytte de tildelte warrants fordelt med en fjerdedel årligt, første gang efter vedtagelse af 2017 årsrapporten, herefter samme tidspunkt i de efterfølgende tre år og senest fem år efter tildeling, hvorefter uudnyttede warrants bortfalder.

Løn i opsigelsesperioden

Direktører i Brøndby IF kan opsiges med et varsel på 12 måneder, og direktører i Brøndby IF kan opsige deres stillinger i Brøndby IF med et varsel på seks måneder. Ud over løn i opsigelsesperioden er direktører i Brøndby IF ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse.

Beløb i TDKK
Fast grundløn Årlig kontant- baseret incitaments- ordning Warrants Pension I alt Ratio fast løn Ratio variabel løn
2021
Ole Palmå 1.655 1.017 0 187 2.859 64% 36%
Carsten V. Jensen 2.822 1.548 0 0 4.370 65% 35%
Total 4.477 2.564 0 187 7.228
2020
Ole Palmå 1.593 369 2 178 2.142 83% 17%
Carsten V. Jensen 2.402 0 0 0 2.402 100% 0%
Total 3.994 369 2 178 4.544

Bestyrelse og direktion

Nationalitet Fødselsår Indtrådt i bestyrelsen / direktion Antal år i bestyrelsen / direktion Antal aktier i selskabet Uafhængig- hed
Bestyrelse
Jan Bech Andersen (formand) Dansk 1968 2017 5 315.390.371 Ikke Uafhængig
Jesper Møller (næstformand) Dansk 1956 2014 8 630.595 Uafhængig
Niels Roth Dansk 1957 2020 2 3.000.075 Uafhængig
Christian Barrett Dansk 1966 2013 9 0 Uafhængig
Sune Blom Dansk 1989 2014 8 3.715 Uafhængig
Birgit Aaby Dansk 1968 2020 2 0 Uafhængig
Hermann Haraldsson Dansk 1966 2020 2 502.736 Uafhængig
Sten Lerche Dansk 1957 2010 12 0 Uafhængig
Jesper Nygård Dansk 1961 2017 5 15.000 Uafhængig
Torben Bjørn Christensen Dansk 1955 2019 3 14.393.916 Uafhængig
Direktion
Ole Palmå Dansk 1967 2017 5 373.094
Carsten V. Jensen Dansk 1963 2019 3 0

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer besidder følgende ledelseserhverv i andre danske aktieselskaber:

Jan Bech Andersen (formand)

(født 1968, dansk statsborger)

Stilling

Direktør

Baggrund og karriere

Shipping/Oil Trading

Bestyrelsesposter

CM BIOMASS PARTNERS A/S (medlem af bestyrelsen)

CM Biomass Holding A/S (medlem af bestyrelsen)

Direktionsposter

Head of Shipping Assets, Clearlake

Jesper Møller (næstformand)

(født 1956, dansk statsborger)

Stilling

Bestyrelsesmedlem og ledelsesrådgiver

Baggrund og karriere

Jesper Møller har ledelseserfaring fra en lang række virksomheder, blandt andet ISS, Carlsberg og Coca-Cola, og var senest administrerende direktør for Toms Gruppen i ni år.

Bestyrelsesposter

Thornæs Destilleri Aps. (formand)

Den Nationale Storebæltskomité (formand)

Industriens Fond (næstformand)

Konsolidator A/S (medlem af bestyrelsen)

KFI Erhvervsdrivende Fond (medlem af bestyrelsen)

Fonden Ungdomsbureauet (medlem af bestyrelsen)

The Speedrecruiters Company A/S (formand)

Linkfire A/S (formand)

Direktionsposter

Ingen poster

Niels Roth

(født 1957, dansk statsborger)

Stilling

Adm. Direktør

Baggrund og karriere

Co-founder og tidligere CEO for Carnegie Bank.

Bestyrelsesposter

Fast Ejendom Danmark A/S (formand)

Friheden Invest A/S (formand)

Arvid Nilssons Fond (medlem af bestyrelsen)

Capital Four Management Fondsmæglerskab A/S (formand)

Capital Four AIFM A/S (formand)

Capital Four Holding A/S (medlem af bestyrelsen)

Friheden Invest Holding ApS (formand)

Nordic Strong ApS (formand)

Direktionsposter

Zira Invest II ApS

Zira Invest III ApS

JaJoPo Invest ApS

Zira Invest IV ApS

NOK Infrastructure Feeder GP ApS

Christian Barrett

(født 1966, dansk statsborger)

Stilling

Erhvervscenterdirektør

Baggrund og karriere

Christian Barrett er og har gennem en årrække været erhvervscenterdirektør i A/S Arbejdernes Landsbank.

Bestyrelsesposter

Brøndbyernes Idrætsforening (formand)

Brøndby Hallen

Direktionsposter

Ingen poster

Sune Blom

(født 1989, dansk statsborger)

Stilling

Direktør

Baggrund og karriere

Stifter og medejer af Nørrebrew ApS, hvor han er direktør.

Bestyrelsesposter

Nørrebrew ApS (medlem af bestyrelsen)

Direktionsposter

Nørrebrew ApS

Sune Blom Holding ApS

Birgit Aaby-Bruun

(født 1968, dansk statsborger)

Stilling

Direktør og bestyrelsesmedlem

Baggrund og karriere

Iværksætter og investor

Bestyrelsesposter

Combi Service Roskilde A/S (formand)

Travel Sense A/S (formand)

SNT ApS (medlem af bestyrelsen)

Lions Invest ApS (medlem af bestyrelsen)

Bloom Copenhagen Medical Aesthetic Clinic 2020 ApS (medlem af bestyrelsen)

Shaping New Tomorrow Holding ApS (medlem af bestyrelsen)

Direktionsposter

Combi Service Roskilde Holding ApS

Combi Service Ejendomme ApS

Lions Invest ApS

Aaby-Bruun ApS

Hermann Haraldsson

(født 1966, dansk statsborger)

Stilling

CO-Founder & Group CEO Boozt AB

Baggrund og karriere

Tidligere CEO OMD & Omnicom Media Group. Tidligere CEO Brøndby IF

Bestyrelsesposter

TV2/Danmark A/S (Medlem af bestyrelsen)

EVERYDAY LUXURY FEELING A/S (formand)

Bestyrelsesformand i 6 selskaber tilknyttet Boozt koncernen.

Bestyrelsesformand i 2 selskaber tilknyttet Rosemunde koncernen

Direktionsposter

Direktionsposter i 4 personligt ejede selskaber

Sten Lerche

(født 1957, dansk statsborger)

Stilling

Direktør

Baggrund og karriere

Sten Lerche er og har igennem mange år været direktør i View Point ApS.

Bestyrelsesposter

Brøndbyernes Idrætsforening (næstformand)

Brøndby Idrætsefterskole (næstformand)

Direktionsposter

View Point ApS

Jesper Nygård 

(født 1961, dansk statsborger) 

Stilling 

Administrerende direktør (CEO) 

Baggrund og karriere 

Bred erfaring med ledelse. Administrerende direktør (CEO) i KAB Bygge- og Boligadministration 1996-2013, og en længere række formands- og bestyrelsesposter i virksomheder og foreninger, f.eks AKB, BL Danmarks Almene Boliger, Byfornyelsesselskabet, Landsbyggefonden, BRF Kredit m.v.

Bestyrelsesposter 

Bolius Boligejernes Videnscenter A/S (formand) 

Realdania By & Byg A/S (formand) 

Fondenes Videnscenter (næstformand) 

Dansk Arkitektur Center (medlem af bestyrelsen) 

C40 Cities Climate Leadership Group, Inc. (medlem af bestyrelsen) 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (medlem af bestyrelsen) 

SPORT ONE DANMARK P/S (medlem af bestyrelsen)

Direktionsposter 

Realdania  

Realdania Invest ApS  

Torben Bjørn Christensen 

(født 1955, dansk statsborger)

Stilling 

Direktør 

Baggrund og karriere 

Mange års erfaring som ejerleder og bestyrelsesmedlem  

Bestyrelsesposter 

Jakob Jensens Bådeværft ApS (formand) 

MST Marine A/S (formand) 

TBC A/S (medlem af bestyrelsen) 

Heino Cykler ApS (medlem af bestyrelsen) 

Cycling Culture A/S (medlem af bestyrelsen) 

Sails Support ApS (medlem af bestyrelsen) 

SEA RANCH ApS (formand)

The Speedrecruiters Company A/S (medlem af bestyrelsen)

Direktionsposter 

TBC A/S 

TBC II ApS

TBC Holding ApS

Heino Cykler ApS

Heino Ejendomme ApS

Cycling Culture A/S

Ole Palmå 

(født 1967, dansk statsborger) 

Stilling 

Administrerende direktør  

Baggrund og karriere 

Ole Palmå har arbejdet med ledelse og forretningsudvikling i en række større danske virksomheder som Carlsberg, Tuborg, Coca-Cola Tapperierne og har mere end 15 års erfaring fra direktørposter i FC Nordsjælland og Brøndby IF. 

Bestyrelsesposter 

Superligaen A/S (medlem af bestyrelsen) 

Øvrige direktionsposter 

Ingen poster 

Carsten V. Jensen 

(født 1963, dansk statsborger) 

Stilling 

Fodbolddirektør med ansvar for sportslig ledelse af personale, spillere og akademi samt tilknyttet økonomi og budgetter. 

Baggrund og karriere 

Carsten V. Jensen er tidligere fodboldspiller og har blandt andet spillet i B 1903, Brøndby IF og FC København. Derudover har Carsten V. Jensen 20 års erfaring som træner og sportsdirektør og var senest i perioden fra juni 2015 og frem til sin ansættelse som fodbolddirektør i Brøndby IF, sportsdirektør i FC Nordsjælland. 

Bestyrelsesposter 

Ingen poster 

Øvrige direktionsposter 

Ingen poster 

Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven §107b

Hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Selskabet har etableret risikostyrings- og interne kontrolsystemer for at sikre, at den interne og eksterne finansielle rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation. Direktionen har etableret en rapporteringsproces, der omfatter budgetrapportering og periodisk rapportering inklusiv afvigelsesforklaringer med periodisk ajourføring af skøn for året. Rapporteringen omfatter, ud over totalindkomstopgørelse, balance og likviditets forecast, også supplerende oplysninger.

LEDELSESSTRUKTUR

AKTIONÆRER

Aktionærerne har den endelige myndighed over Brøndby IF og udøver deres ret til at træffe beslutninger på generalforsamlingerne. Beslutninger kan generelt vedtages ved simpelt flertal. Beslutninger om vedtægtsændringer kræver vedtagelse med to tredjedele af de afgivne stemmer såfremt forslagene er tiltrådt af bestyrelsen - hvis de ikke er tiltrådt af bestyrelsen kræver det ligeledes vedtagelse med to tredjedele af den repræsenterede aktiekapital – medmindre selskabsloven stiller andre krav til vedtagelsen.

På den ordinære generalforsamling godkender aktionærerne årsrapporten og eventuelle ændringer til vedtægterne. Aktionærerne vælger også medlemmer til bestyrelsen samt den uafhængige revisor.

Brøndby IF’s aktiekapital består af én aktieklasse, således at alle aktier vægter ligeligt.

Læs mere om aktionærinformation på side 9.

BESTYRELSE

Brøndby IF har en todelt ledelsesstruktur, som består af bestyrelsen og direktionen. De to organer er uafhængige af hinanden, og ingen personer er medlem af dem begge. Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på dens implementering og overvåger selskabets resultater. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at sikre en forsvarlig ledelse og organisation og medvirker dermed aktivt til at udvikle selskabet. Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens beslutninger og dispositioner.

Bestyrelsen kan udstede nye aktier eller tilbagekøbe aktier i henhold til de bemyndigelser, den har fået af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 8 er valgt af generalforsamlingen, og 2 er udpeget af Brøndbyernes Idrætsforening. Der blev afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2021. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen og kan genvælges. Ud af de 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 7 uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

FORMANDSKAB

Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger af sin midte en formand og en næstformand. Formandskabet udfører en række administrative opgaver, så der er balance i arbejdet med fastlæggelse af overordnede strategier og tilsyn med virksomhedens økonomi og ledelse.

SPORTSLIGT UDVALG

De 3 medlemmer af sportsligt udvalg er valgt af bestyrelsen blandt dens medlemmer.

Sportsligt udvalg bistår bestyrelsen med at agere sparringspartner og rådgiver for selskabets øverste sportslige ledelse samt fungere som bindeled mellem den sportslige sektor og selskabets bestyrelse, og herudover varetage fodboldpolitiske opgaver i tæt samarbejde med selskabets sportslige ledelse.

Bestyrelsen valgte i 2021 Jan Bech Andersen (afhængig) som formand og Torben B. Christensen (uafhængig) og Sten Lerche (uafhængig) som medlemmer af sportsligt udvalg. Der har i regnskabsåret 2021 været afholdt 0 møder i udvalget. Opgaverne i sportsligt udvalg har i 2021 været håndteret af den samlede bestyrelse. Læs mere om sportsligt udvalgs aktiviteter på http://brondby.com/klubben/investor/bestyrelsesudvalg/.

REVISIONSUDVALG

De 3 medlemmer af revisionsudvalget er valgt af bestyrelsen blandt dens medlemmer.

Revisionsudvalget bistår bestyrelsen med at føre tilsyn med de eksterne revisorer, intern regnskabskontrol, revision og finansiel rapportering, herunder deltagelse i møder med den eksterne revision.

Bestyrelsen valgte i 2021 Jesper Møller (uafhængig) som formand og Torben B. Christensen (uafhængig) og Christian Barrett (uafhængig) som medlemmer af revisionsudvalget. Der har i regnskabsåret 2021 været afholdt 3 møder i udvalget. Læs mere om revisionsudvalgets aktiviteter på http://brondby.com/klubben/investor/bestyrelsesudvalg/.

VEDERLAGSUDVALG

De tre medlemmer af vederlagsudvalget er valgt af bestyrelsen blandt dens medlemmer.

Vederlagsudvalget bistår bestyrelsen med at udarbejde vederlagspolitikken og vederlagsrapporten, samt sikrer at vederlag til bestyrelse og direktion er i overensstemmelse med Brøndby IF’s vederlagspolitik.

Bestyrelsen valgte i 2021 Jesper Møller (uafhængig) som formand samt Torben B. Christensen (uafhængig) og Christian Barrett (uafhængig) som medlemmer af vederlagsudvalget. Der har i regnskabsåret 2021 været afholdt 0 møder i udvalget. Opgaverne i vederlagsudvalget har i 2021 været håndteret af revisionsudvalget. Læs mere om vederlagsudvalgets aktiviteter på http://brondby.com/klubben/investor/bestyrelsesudvalg/.

KOMMERCIELT OG DIGITALT UDVALG

Medlemmerne af det kommercielle og digitale udvalg er valgt af bestyrelsen blandt dens medlemmer.

Det kommercielle og digitale udvalg bistår bestyrelsen med at agere sparringspartner for selskabets øverste kommercielle ledelse, fungere som bindeled mellem den kommercielle ledelse og selskabets bestyrelse, igangsætte kommercielle og digitale udviklingsprocesser i tæt samarbejde med selskabets kommercielle ledelse samt løsning af specifikke opgaver efter ønske fra selskabets kommercielle ledelse.

Bestyrelsen valgte i 2021 Hermann Haraldsson (uafhængig) som formand samt Jan Bech Andersen (afhængig), Birgit Aaby-Bruun (uafhængig), Sune Blom (uafhængig) og Jesper Møller (uafhængig) som medlemmer af det kommercielle og digitale udvalg. Der har i regnskabsåret 2021 været afholdt 0 møder i udvalget. Opgaverne i det kommercielle og digitale udvalg har i 2021 været håndteret af den samlede bestyrelse. Læs mere om det kommercielle og digitale udvalgs aktiviteter på http://brondby.com/klubben/investor/bestyrelsesudvalg/.

DIREKTION

Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af Brøndby IF. Direktionen består af den administrerende direktør og foldbolddirektøren. De er ansvarlige for den overordnede forretningsførelse og alle forhold vedrørende driften.

Bestyrelsen udpeger direktionen og fastlægger deres aflønning. Formandskabet fører tilsyn med direktørernes indsats.

Kontrolmiljø

Brøndby IF’s regnskabsaflæggelse og de interne kontroller af de finansielle rapporteringsprocesser revideres af et uafhængigt revisionsfirma, der er valgt på selskabets ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vurderer mindst årligt selskabets organisationsstruktur og bemandingen på væsentlige områder, herunder inden for områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

Kodeks for virksomhedsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde 2. december 2020 Anbefalinger for god selskabsledelse, baseret på ”følg eller forklar”-princippet, og Nasdaq Copenhagen har implementeret anbefalingerne i ”Regler for udstedere af aktier”. Anbefalingerne kan rekvireres på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside www.corporategovernance.dk.

Brøndby IF har vurderet disse, og det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger for god selskabsledelse praktiseres i Brøndby IF.

Selskabet har på følgende områder valgt at følge en anden praksis end anført i Corporate Governance-anbefalingerne:

- Med virkning fra regnskabsåret 2020 har bestyrelsen fravalgt offentliggørelse af kvartalsrapporter for 1. og 3. kvartal med henblik på at optimere forretningsgangene. Brøndby IF offentliggør i stedet kvartalsmeddelelser for 1. og 3. kvartal.

-         Brøndby IF offentliggør ikke en skattepolitik på selskabets hjemmeside. Brøndby IF har kun skattepligtige aktiviteter i Danmark og har dermed ikke komplekse skattemæssige problemstillinger på tværs af landegrænser. Brøndby IF følger dansk skattelovgivning og rapporterer på skattemæssige forhold i henhold til IFRS i selskabets årsrapport.

-         Selskabets indkaldelse til generalforsamlinger, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen indeholder ikke alle anbefalede oplysninger på de opstillede kandidater. Nye kandidater til bestyrelsen samt relevant information om disse vil blive medtaget i indkaldelsen til generalforsamlinger. Information vedr. kandidater, som foreslås genvalgt, vil fremgå af selskabets årsrapporter.

-         Ledelsesberetningen indeholder ikke alle anbefalede oplysninger for selskabets bestyrelsesmedlemmer. De enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer er ikke beskrevet i årsrapporten. Bestyrelsen er sammensat af en bred vifte af personer fra det danske sports- og erhvervsliv. De samlede kompetencer i bestyrelsen anses for dækkende, men rapporteres ikke for hvert enkelt af de 10 medlemmer. Det enkelte bestyrelsesmedlems baggrund, karriere og øvrige ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

-         Der er ikke nedsat et nomineringsudvalg. De opgaver, et sådant udvalg kunne varetage, foretages af den samlede bestyrelse, da bestyrelsen på baggrund af selskabets struktur har besluttet ikke at oprette mere end de fire bestyrelsesudvalg, som pt. er nedsat.

Brøndby IF har udarbejdet en fuldstændig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2021. Redegørelsen kan læses på www.brondby.com via følgende link:

http://brondby.com/klubben/investor/corporate-governance/

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabsloven § 99b

Brøndby IF har i overensstemmelse med årsregnskabsloven §99b opstillet måltal for den kønsmæssige sammensætning af det øverste ledelsesorgan samt udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer.

Denne lovpligtige redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i Brøndby IF dækker regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2021.

BESTYRELSE

Det er selskabets mål, at bestyrelsen sammensættes således, at den effektivt er i stand til at varetage sine opgaver af såvel strategisk, ledelsesmæssig som kontrolmæssig art. Selskabet vil søge at udpege kandidater med de for selskabet bedste profiler og kvalifikationer, der vurderes at være behov for under hensyntagen til selskabets nuværende og forventede aktiviteter, udvikling og udfordringer fremadrettet, da dette vurderes bedst for selskabet som helhed. I denne sammenhæng overvejes køn i forbindelse med udpegning af kandidater til bestyrelsen, dog under behørig hensyntagen til selskabets øvrige rekrutteringskriterier, herunder krav til professionelle kvalifikationer, brancheerfaring, uddannelsesmæssig baggrund m.v.

Bestyrelsen har i 2022 genbekræftet som mål, at andelen af kvinder udgør minimum 10 % af de på generalforsamlingens valgbare bestyrelsesposter.

Den kønsmæssige fordeling blandt selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør pr. 31. december 2021 følgende: 1 kvinde og 7 mænd (2020: 1 kvinde og 7 mænd).

ØVRIGE LEDELSESNIVEAUER

Bestyrelsen har ligeledes udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer. Øvrige ledelsesniveauer omfatter direktionen og ledere med medarbejderansvar der refererer til direktionen.

Det overordnede mål med politikken er at skabe en god og alsidig arbejdsplads, der fremmer kvinders og mænds lige karrieremuligheder i Brøndby IF. Brøndby IF ønsker, at medarbejderne oplever, at virksomheden har en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte kan udnytte sine kompetencer og sit talent bedst muligt uanset køn.

Det er Brøndby IF’s hensigt, at den kønsmæssige sammensætning på de øvrige ledelsesniveauer på sigt skal afspejle den generelle kønsmæssige sammensætning i virksomheden, der med udgangen af 2021 udgør ca. 33% kvinder og ca. 67 % mænd (2020: ca. 33 % kvinder og ca. 67 % mænd). Følgende væsentlige elementer indgår i Brøndby IF’s politik om at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer:

-         Ved besættelse af stillinger på alle formelle ledelsesniveauer følges en formel rekrutteringsproces, der sikrer rekruttering af den bedst kvalificerede medarbejder. Ved hver ansættelse tilstræbes det, at kandidater af begge køn kommer i betragtning. For at sikre lige muligheder for begge køn fokuserer Brøndby IF på at tilbyde fleksible arbejdsbetingelser, videreuddannelse og personlig udvikling.

-         Via løbende dialog mellem leder og medarbejder sikres fokus på en god balance mellem arbejds- og privatliv, ligesom der sikres afklaring af den enkelte medarbejders egne ønsker til udvikling og karrieremål.

-         Der tilbydes faglig og personlig udvikling af individuelle kompetencer, herunder er der særligt fokus på at opfordre til udvikling af ledelseskompetencer hos begge køn.

Brøndby IF har i 2021 ikke haft udskiftninger på selskabets øvrige ledelsesniveauer så fokus har været på to sidstnævnte tiltag for at øge andelen af det underrepræsenterede køn.

Brøndby IF anerkender, at kvinder er underrepræsenterede på de øvrige ledelsesniveauer og vil fortsat have et fokus på at øge andelen af kvinder i organisationen.

AFRAPPORTERING OG REVURDERING

Målene må ikke opfattes som faste og ufravigelige kvoter, idet det først og fremmest er afgørende, at selskabets ledere har de fornødne kompetencer. Måltallet og politikken har derimod til formål at skabe en bevidsthed omkring den kønsmæssige sammensætning, således at dette naturligt indgår i vurderinger i lighed med andre faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer, når der skal rekrutteres eller udnævnes ledere i selskabet.

Selskabets bestyrelse gennemgår måltal samt politik, handlinger og resultater en gang om året med henblik på at revurdere og tilpasse de opstillede måltal og den udarbejdede politik til selskabets udvikling.

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven § 99a

Forretningsmodel og risikoanalyse

Brøndby IF driver et professionelt Superliga fodboldhold og afvikler i den forbindelse en række fodboldkampe på Brøndby Stadion. Ud over afvikling af kampe med klubbens Superligahold, driver klubben også en række ungdomshold. Formålet med arbejdet med ungdomshold er til dels at sikre en fødekæde af spillere til klubbens eget Superligahold og dels salg af kontraktrettigheder for unge talenter. Salg af kontraktrettigheder for talenter og etablerede spillere fra Superligaholdet udgør en vigtig del af forretningen. Ud over afvikling af fodboldkampe og salg af kontraktrettigheder for spillere, bidrager partnere samt events på ikke kampdage og udlejning af dele af Brøndby Stadion også til det samlede resultat.

Klubbens risiko for at påvirke miljøet og klimaet, sociale og medarbejderforhold, menneskerettigheder og antikorruption vurderes at være begrænset. Risiko er her defineret, som den negative påvirkning eksempelvis miljøaspektet kan have på forretningen eller Brøndby IF’s interessenter. Brøndby IF har udarbejdet en politik for hver af de her nævnte områder, og i den udstrækning, der er identificeret specifikke risici på de enkelte områder, er de beskrevet i forlængelse af de relevante politikker.

Der indgår ingen KPI’er med afsæt i samfundsansvar i den faste rapportering til ledelsen.

Politik for miljø og klimapåvirkning

Brøndby IF anerkender de udfordringer, som er forbundet med klimaforandringer, herunder de samfundsudfordringer der er forbundet med at begrænse udledning af drivhusgasser. Brøndby IF arbejder kontinuerligt på at minimere virksomhedens samlede negative miljøpåvirkning. Det er et mål for klubben på sigt at kunne reducere den samlede negative påvirkning fra drivhusgasudledninger.

Indsats og resultater for miljø og klimapåvirkning

Brøndby IF arbejder forsat med at minimere energiforbrug, og har i 2021 videreudviklet samarbejdet med Second Sun for at reducere CO2-udledningen ved vedligeholdelse af stadionbanen. Brøndby IF har i 2021 udskiftet en større del af lyskilderne i kontormiljøet til LED, og derved reduceret energiforbruget. På drift siden er Brøndby IF´s affaldshåndtering blevet mere effektiv og miljøvenlig.

Politik vedrørende sociale forhold og interessenter

Brøndby IF’s fortsatte succes afhænger i høj grad af at have tilfredse medarbejdere, der kan udføre deres arbejde i sikre rammer. Virksomheden har derfor en række mål og retningslinjer, der styrer sikkerhed, sundhed og øvrige personaleforhold for deres medarbejdere.

Det er klubbens mål at kunne afholde arrangementer, fortrinsvis fodboldkampe, på Brøndby Stadion med mindst mulig negativ påvirkning af Brøndby Stadions umiddelbare naboer. Klubben vil kontinuerligt arbejde på at sikre en infrastruktur på og omkring Brøndby Stadion, der kan sikre en forsvarlig og rimelig afvikling af kampe uden uforholdsmæssig gene for de lokale borgere, der ikke deltager i sådanne arrangementer.

Indsats og resultater vedrørende sociale forhold og interessenter

2021 har været delvist været præget af COVID-19, men det har ikke afholdt Brøndby IF i at bidrage med en række væsentlige samfundsindsatser.

Klubben gav i 2020 fans mulighed for at købe billetvouchers, som Fanafdelingen i samarbejde med flere organisationer kunne dele ud til udsatte familier og personer, der ikke har økonomisk mulighed for at købe billetter til kampe på Brøndby Stadion. Efter ophævelse af de respektive COVID-19-restriktioner er de første billetvouchers blevet benyttet på Brøndby Stadion i efteråret 2021.

De to Brøndby-legender Daniel Agger og Thomas Kahlenberg tog sammen med Brøndby IF i maj 2020 initiativ til fodboldkampen ’Fodbold mod Corona,’ hvor Brøndby-legender skulle spille mod tidligere stjerner fra andre Superliga-klubber. Formålet med kampen var at lave en donation på 250.000 kr. af overskuddet til Læger Uden Grænser samt at den resterende del af overskuddet skulle tilfalde Brøndby IF. Grundet COVID-19 blev kampen ikke afviklet i 2020. I stedet blev kampen afviklet i august 2021 på et entusiastisk Brøndby Stadion og i overværelse af 8.542 tilskuere. Der blev i forbindelse med kampen overrakt en donation på 500.000 kr. til Læger Uden Grænser, og efterfølgende blev spillernes trøjer bortauktioneret og her indsamlede man lige knap 200.000 kroner, der ligeledes blev doneret til Læger uden Grænser.

Et nyt strategisk samarbejde mellem Brøndby IF, Fanafdelingen og Red Barnet er indgået i november 2021. Samarbejdet vil ske gennem forskellige aktiviteter, hvor især børn på Vestegnen kommer tættere på oplevelsen af fællesskabet omkring klubben. Samtidig er der en fælles ambition om årligt at indsamle minimum 500.000 kroner til Red Barnets arbejde for børn i udsatte positioner. Samarbejdet løber foreløbigt frem til udgangen af 2024. Det nye samarbejde blev markeret i forbindelse med årets sidste Superliga kamp på Brøndby Stadion mod Randers FC, hvor Brøndby-spillerne spillede i en særlig udgave af den gule hjemmebanetrøje, hvor hver enkelt spiller havde skrevet Red Barnet, som blev påtrykt på trøjen fremfor deres navn. Efter kampen mod Randers FC blev spillernes trøjer sat på auktion til ubeskåret fordel for Red Barnet. Auktionen blev en kæmpe succes som endte med en samlet salgssum på 202.000 kr. I tillæg til auktionen købte Fanafdelingen i Brøndby IF og Brøndby Support også en Red Barnet-trøje. De fastsatte selv prisen til 19.640 kroner pr. trøje, og dermed blev den samlede donation til Red Barnet på mere end 240.000 kroner.

Klubben fortsætter med aktivt at dele ud af sin viden på området omkring sikkerhed og håndtering af fangrupper for at sikre en så smidig afvikling af klubbens kampe som muligt. Dette sker i samarbejde med vores SLO’er (fankoordinatorer), der via dialog med fangrupperne, sørger for at udbrede forståelse for klubbens ageren samt konfliktnedtrapning.

Brøndby IF har igennem flere år fungeret som virksomhedscenter for jobcentre, primært i Brøndby Kommune, men også for andre nærliggende kommuner. I 2021 har vi modtaget borgere med særlige behov, som står uden for arbejdsmarkedet, til en periodebegrænset jobprøvning. Det har resulteret i at vi igen i 2021 har haft 8 borgere igennem et forløb hos Brøndby IF.

Politik for menneskerettigheder

Brøndby IF anerkender, støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og tager i sit arbejde med menneskerettigheder afsæt i FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder og tolkningen af, at det er statens rolle at beskytte, og virksomheders rolle at respektere disse rettigheder. Brøndby IF anerkender i den forbindelse risikoen for overtrædelse af menneskerettigheder f.eks. ved deltagelse i forskellige turneringer. Det er ultimativt bestyrelsens ansvar, at Brøndby IF drives på en etisk og ansvarlig måde samt overholder gældende love og bestemmelser.

Indsats og resultater for menneskerettigheder

I en global kampagne har Amnesty International sat fokus på migrantarbejdere i forbindelse med det kommende VM i Qatar. Brøndby IF og de 23 øvrige klubber i Danmarks to bedste fodboldrækker har sammen med Divisionsforeningen valgt at skrive under på Amnestys åbne brev til FIFA, hvori det kræves, at FIFA lægger pres på VM-værterne fra Qatar for at sikre ordentlig behandling af de mange migrantarbejdere.

WorldPride og EuroGames blev afholdt på dansk jord i august 2021. I den anledning satte dansk fodbold endnu engang fokus på mangfoldighed og forskellighed, da fodbold er for alle – uanset køn, etnicitet, religion og seksualitet. Fejringen af mangfoldigheden blev blandt andet markeret på Brøndby Stadion i hjemmekampen mod FC Nordsjælland den 13. august, hvor anførerbind og hjørneflag ved dagens anledning var i regnbuens farver.

Brøndby IF vil løbende forholde sig til menneskerettigheder i forbindelse med deltagelse i turneringer.

Politik for antikorruption

Brøndby IF anerkender de udfordringer, der kan opstå omkring korruption, herunder i samarbejdet med kunder, leverandører mv. samt i forbindelse med afvikling af kampe. Brøndby IF accepterer ingen former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Virksomheden forpligter sig til som minimum at overholde gældende love og bestemmelser for antikorruption og indføre de påkrævede standarder. Brøndby IF baserer sit arbejde med antikorruption på respekt for og overholdelse af FN’s menneskerettighedskonvention og ILO’s erklæring om arbejdstagerrettigheder.

Brøndby IF vil fortsat arbejde for at sikre, at alle samarbejdspartnere følger gældende regler, og virksomheden vil bekæmpe alle former for korruption på tidligst mulige tidspunkt. Brøndby IF forpligter sig til fortsat ikke at tilbyde, love, give eller modtage nogen former for bestikkelse. Brøndby IF accepterer gaver til eksempelvis fødselsdage, fratrædelser, jubilæer samt lejlighedsgaver, så længe disse gaver kan anses for at være almindeligvis passende.

Klubben forpligter sig til ikke at foretage udbetalinger til kendte skattely og har med udgangspunkt i EU’s skattelyliste* udarbejdet en oversigt over lande, man som udgangspunkt ikke ønsker at udbetale løn, honorarer eller bonusser til.

De pågældende lande er som følger:

·        Amerikanske Jomfruøer

·        Amerikansk Samoa

·        Fiji

·        Guam

·        Palau

·        Panama

·        Samoa

·        Trinidad og Tobago

·        Vanuatu

* http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

Indsats og resultater for antikorruption

Brøndby IF har i 2021 fortsat et udvidet forbud mod at spille på Brøndby IF’s egne kampe samt kampe i de turneringer som Brøndby IF deltager i, som ikke bare gælder spillerne, men alle ansatte og bestyrelsen i klubben. Dette med henblik på at minimere risikoen for, at der spilles på baggrund af fortrolig information.

Klubben følger løbende op på om forbuddet mod spil på egne kampe bliver overtrådt. Klubben er ikke i løbet af 2021 blevet opmærksom på, at forbuddet mod spil på egne kampe har været overtrådt af klubbens ansatte.

Redegørelse for politik vedr. dataetik, jf. årsregnskabsloven §99d

Dataetik

Brøndby IF indsamler og behandler data på kunder, leverandører, samarbejdspartnere mv. Data på disse grupper behandles i overensstemmelse med Selskabets privatlivspolitik https://brondby.com/privatlivspolitik/.

Vores tilgang til dataetik er baseret på sikkerhed og integritet.

Vi opbevarer og behandler data i sikre miljøer. Miljøerne er designet i samarbejde mellem Brøndby IF’s egne eksperter på området og de eksterne parter vi rådgiver os med vedrørende databrud og trusler fra IT kriminelle. Vores integritet er afgørende for at vores interessenter kan føle sig sikre på at de data vi har indsamlet, ikke bliver brugt til andet end det som fremgår af privatlivspolitikken.

I Brøndby IF har vi indført følgende initiativer for at efterleve GDPR krav. Vi har udviklet et GDPR framework og udpeget en ansvarlig som har det overordnede ansvar for implementeringen af GDPR i selskabet. Vi har identificeret databehandlerne i organisationen som via klare retningslinjer og arbejdsprocesser er ansvarlig for at personlig information håndteres i overensstemmelse med GDPR.

2021 resultater

Vi har i 2021 fortsat arbejdet med at uddanne Selskabets databehandlere samt opdateret privatlivspolitikken og vores interne GDPR framework.

Vi har udført intern revision blandt databehandlerne for overholdelse Selskabets datapolitikker. Den udførte interne revision af GDPR overholdelse i selskabet har ikke afdækket nogle kritiske forhold.

Vi har i 2021 ikke konstateret databrud som involverer personoplysninger.

Risikofaktorer

Selskabets driftsrisici er i høj grad knyttet til Superliga-holdets præstationer, idet entré- og tv-indtægter, indtægter fra partnere og sponsorer hænger tæt sammen med, om Brøndby IF opnår de forventede resultater i Superligaen. Ligeledes hænger transferindtægter og -udgifter til dels sammen med holdets præstationer på banen.

Selskabets omsætning er ligeledes disponeret over for en nedadgående udvikling i de økonomiske konjunkturer især i Danmark, idet dette kan medføre faldende indtægter inden for selskabets kerneområder.

For en servicevirksomhed inden for underholdnings- og eventbranchen er selskabets indtjening også følsom over for den generelle udvikling inden for afviklingen af sportsarrangementer, fester, konferencer og møder m.v.

Selskabets kontrakter med partnere og sponsorer er indgået på et- eller flerårige aftaler, og der foretages løbende inden kontraktudløb genforhandling af kontrakterne med tilpasning af betingelser og ydelser med henblik på at sikre dette indtægtsgrundlag.

Udviklingen i global og dansk økonomi generelt samt udviklingen i COVID-19-situationen kan få en negativ effekt på Selskabets resultat, hvis efterspørgslen fra selskabets kunder reduceres eller hvis kunderne kan ikke kan honorere deres betalingsforpligtelser. Derudover vil en generelt vigende efterspørgsel efter selskabets produkter, ydelser og salg af spillere på kontrakt have negativ indflydelse på selskabets resultat.

Der er indgået flerårige kontrakter med hovedparten af spillerne og trænerstaben i både A-truppen og Brøndby Masterclass, og der foretages løbende genforhandling af kontrakterne for at sikre den fornødne kontinuitet og stabilitet omkring holdene.

For en beskrivelse af selskabets finansielle risici, herunder valuta-, rente-, likviditets- og kreditrisici, henvises der til note 26 om finansielle risici og finansielle instrumenter.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der henvises til regnskabets note 3, ’Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og vurderinger’. Her redegøres der for usikkerhederne ved opgørelsen og målingen af de indregnede værdier.

Øvrige forhold

Incitamentsprogrammer

Selskabet har etableret et incitamentsprogram i aflønningen af direktionen. Programmet består af en kortsigtet incitamentsordning som er en årlig kontant bonus baseret på selskabets økonomiske og sportslige resultater.

Den grundlæggende filosofi bag denne ordning er at knytte direktionen tættere til selskabet og skabe en bedre sammenhæng mellem direktionens indsats og værdiskabelsen i selskabet.

Derudover har enkelte fodboldspillere og stabsmedlemmer bonusordninger, som er afhængige af de sportslige og økonomiske resultater.

Vidensressourcer

Selskabet bestræber sig på at have kompetencer inden for områderne omkring drift og afvikling af fodboldaktiviteter, arrangementer og konferencer m.v.

Fodboldspillerne besidder kompetencer inden for udførelsen af deres erhverv, mens trænerstaben besidder kompetencer inden for coaching, mandskabspleje og udvikling af unge fodboldtalenter.

I selskabets administration er der ansat medarbejdere med forskellige kompetencer inden for afviklingen af store events (sportsarrangementer, fester, konferencer m.v.), ledelse, økonomi, kommunikation og salg/marketing. Endvidere har kontrollører, service- og bodfolk kompetencer inden for afviklingen af arrangementer med høj risiko.

Udviklingsaktiviteter

På baggrund af det store arbejde, som der lægges i træning og talentudvikling af spillere, må det forventes, at selskabet i de kommende år fortsat vil modtage kompensationer eller solidaritetsbidrag fra udenlandske klubber.

Selskabsoplysninger

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Brøndby Stadion 30

2605 Brøndby

tlf. 43 63 08 10

www.brondby.com

e-mail: info@brondby.com

CVR nr. 83 93 34 10

Stiftet: 15. maj 1978

Hjemstedskommune: Brøndby

Bestyrelse

Jan Bech Andersen (formand)

Jesper Møller (næstformand)

Niels Roth

Christian Barrett

Sune Blom

Birgit Aaby-Bruun

Hermann Haraldsson

Sten Lerche

Jesper Nygård

Torben Bjørn Christensen

Direktion

Administrerende direktør Ole Palmå

Fodbold direktør Carsten V. Jensen

Revision

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44

2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes:

Torsdag 31. marts 2022

på adressen:

Brøndby Stadion

Michael Laudrup Lounge

Brøndby Stadion 28

2605 Brøndby

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabet 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og den finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 med filnavnet BIF-2021-12-31.XHTML, i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med ESEF-forordningen.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, 3. marts 2022

Direktion

Ole Palmå
Administrerende direktør

Carsten V. Jensen
Fodbold direktør

Bestyrelse

Jan Bech Andersen
Formand

Jesper Møller
Næstformand

Birgit Aaby-Bruun

Christian Barrett

Hermann Haraldsson

Jesper Nygård

Niels Roth

Sten Lerche

Sune Blom

Torben B. Christensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionærerne i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Revisionspåtegning på regnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til revisionsudvalget og bestyrelsen.

Hvad har vi revideret

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S’ årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi udførte vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (”ISA”) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i overensstemmelse med disse krav og IESBA Code.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 537/2014.

Valg

Vi blev første gang valgt som revisor for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S den 10. juni 2013 for regnskabsåret 2013. Vi er genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på ni år frem til og med regnskabsåret 2021.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af regnskabet for 2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af regnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Centralt forhold ved revisionen Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisionen
Værdiansættelse af immaterielle og materielle aktiver
Immaterielle og materielle aktiver udgjorde 59,0% af Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S’ samlede aktiver og havde pr. 31. december 2021 en regnskabsmæssig værdi på 205,2 mio. kr. Vi gennemgik og udfordrede ledelsens vurdering af, at Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S udgør én pengestrømsgenererende enhed samt forudsætninger og metode for vurdering af grundlaget for indikationer på nedskrivning af immaterielle og materielle aktiver.
De immaterielle og materielle aktiver ses som én samlet pengestrømsgenererende enhed, idet selskabets aktiviteter er koncentreret omkring fodboldforretningen. Vi vurderede, om den pris, som aktierne på Nasdaq Copenhagen handles til, kan lægges til grund ved fastlæggelse af dagsværdien af selskabet.
Ledelsen foretager årligt nedskrivningstest, såfremt der er indikationer på værdiforringelse.
Ledelsen har vurderet, at der ikke er indikation på værdiforringelse af selskabets immaterielle og materielle aktiver. Vurderingen er baseret på, at dagsværdien af selskabet opgjort på grundlag af den handlede pris for aktierne på Nasdaq Copenhagen væsentligt overstiger den bogførte egenkapital pr. 31. december 2021.
Vi fokuserede på ledelsens metode og forudsætninger, som blev anvendt for vurdering af, om der eksisterer indikationer på nedskrivningsbehov, herunder fastlæggelse af pengestrømsgenererende enhed.
Vi henviser til note 3, 17 og 18 i regnskabet.
Kompensationsordninger 
Indregnede kompensationer under statens hjælpeprogrammer indgår under Andre driftsindtægter og udgjorde i regnskabsåret 17,0 mio. kr. Indregnede tilgodehavender vedrørende kompensationsordninger udgør pr. 31. december 2021 34,2 mio. kr. I forbindelse med selskabets ansøgning om kompensation for tab ved aflyste eller udskudte arrangementer udførte vi de handlinger, som var krævet i forbindelse med erklæringen om faktiske resultater.
Indregnede kompensationsordninger omfatter væsentligst kompensation for tab ved aflyste eller udskudte arrangementer. Vi vurderede, om selskabet er berettiget til at søge den udbudte midlertidige og målrettede kompensationsordning for tab ved aflyste eller udskudte arrangementer.
Indregnede kompensationer er opgjort på baggrund af de betingelser, som eksisterer for den nævnte kompensationsordning, herunder hvor der er konstateret tab som påviseligt er direkte relateret til aflysninger, udskydelser eller væsentlige ændringer af planlagt arrangementer. Ved aflæggelse af årsregnskabet udestod slutafregning for en andel af kompensationen for tab ved aflyste eller udskudte arrangementer. I forbindelse med revision af årsregnskabet foretog vi analyser og detailtest af selskabets opgørelse over kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer.

Vi sammenholdt endvidere forudsætninger og vurderinger lagt til grund ved opgørelsen med selskabets ansøgninger med korrespondance med Erhvervsstyrelsen samt vores viden om kompensationsordningen.
Lovgivningen bag ordningerne for kompensation er kompleks, og der er begrænset vejledning og afgørelser på området. Der indgår således en række forudsætninger og vurderinger i ledelsens opgørelse af skønnet over kompensation for regnskabsåret.
Vi fokuserede på indregnet kompensation, fordi ledelsens opgørelse heraf bygger på væsentlige forudsætninger og vurderinger.
Vi henviser til note 3 og 6 i regnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

·        Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

·        Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

·        Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

·        Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

·        Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysninger­ne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, anvendte sikkerhedsforanstaltninger eller handlinger foretaget for at eliminere trusler.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation.

Erklæring om overholdelse af ESEF-forordningen

Som et led i revisionen af regnskabet for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har vi udført handlinger med henblik på at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, med filnavnet BIF-2021-12-31.XHTML, er udarbejdet i overensstemmelse med EU-Kommissionens delegerede forordning 2019/815 om det fælles elektroniske rapporteringsformat (ESEF-forordningen), som indeholder krav til udarbejdelse af en årsrapport i XHTML-format.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en årsrapport, som overholder ESEF-forordningen, herunder udarbejdelsen af en årsrapport i XHTML-format.

Vores ansvar er, baseret på det opnåede bevis, at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med ESEF-forordningen, og at udtrykke en konklusion. Handlingerne omfatter kontrol af, om årsrapporten er udarbejdet i XHTML-format.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, med filnavnet BIF-2021-12-31.XHTML, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med ESEF-forordningen.

Hellerup, 3. marts 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.33771231
Thomas Baunkjær Andersen
Statsautoriseret revisor
mne35483

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

33771231
Kristian Pedersen
Statsautoriseret revisor
mne35412

Totalindkomstopgørelse

Note 2021

tkr.
2020

tkr.
Indtægter
Nettoomsætning 4,5
290.004
113.262
Andre driftsindtægter 6
19.817
45.209
Indtægter i alt
309.821
158.471
Omkostninger
Eksterne omkostninger 7,8
-108.793
-60.304
Personaleomkostninger 9,10
-125.120
-102.448
Af- og nedskrivninger 11
-10.886
-10.766
Omkostninger i alt
-244.798
-173.518
Resultat før transferaktiviteter, fin. poster og skat
65.023
-15.047
Transferaktiviteter
Resultat af transferaktiviteter 12
18.541
-8.057
Transferaktiviteter i alt
18.541
-8.057
Resultat før finansielle poster og skat
83.564
-23.104
Finansielle poster
Finansielle indtægter 13
446
14
Finansielle omkostninger 14
-591
-2.763
Finansielle poster i alt
-146
-2.749
Resultat før skat
83.418
-25.853
Skat
Skat af årets resultat 15
0
0
Skat i alt
0
0
Årets resultat
83.418
-25.853
2021

kr.
2020

kr.
Anden totalindkomst:
Poster der reklassificeres til resultatopgørelsen,
når specifikke betingelser er opfyldt:
Værdiregulering af sikringsinstrumenter
0
0
Skat af anden totalindkomst
0
0
Anden totalindkomst efter skat
0
0
Totalindkomst i alt
83.418
-25.853
Resultat pr. aktie (EPS) 16
0,15
-0,05
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 16
0,15
-0,05

Balance pr. 31. december

Note 2021

tkr.
2020

tkr.
AKTIVER
Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver 17
Kontraktrettigheder, spillere
63.330
42.299
Andre rettigheder
0
0
Immaterielle aktiver i alt
63.330
42.299
Materielle aktiver 18
Grunde og bygninger
126.333
125.514
Driftsmateriel og inventar
14.735
11.097
Materielle aktiver under udførsel og forudbetalinger
798
4.656
Materielle aktiver i alt
141.866
141.267
Andre langfristede aktiver
Tilgodehavender 19,26
0
6.890
Andre langfristede aktiver i alt
0
6.890
Langfristede aktiver i alt
205.196
190.456
Kortfristede aktiver
Varebeholdninger
3.189
3.378
Tilgodehavender 19,26
69.462
37.591
Forudbetalinger til leverandører
2.157
630
Værdipapirer 20
42
42
Likvide beholdninger
67.803
22.985
Kortfristede aktiver i alt
142.653
64.626
AKTIVER I ALT
347.849
255.082
PASSIVER
Egenkapital 21
Aktiekapital
142.583
285.166
Henlæggelse til særlig reserve
0
0
Overført resultat
96.959
-129.043
Egenkapital i alt
239.542
156.123
Forpligtelser
Langfristede forpligtelser
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 23,26
15.288
11.972
Langfristede forpligtelser i alt
15.288
11.972
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 23,26
70.383
66.226
Modtagne forudbetalinger 5
22.636
20.761
Kortfristede forpligtelser i alt
93.019
86.987
Forpligtelser i alt
108.307
98.959
PASSIVER I ALT
347.849
255.082

Egenkapitalopgørelse

tDKK Aktiekapital Overkurs ved emission Henlæggelse til særlig reserve Overført resultat I alt
Egenkapital 1. januar 2020 156.113 0 0 -98.206 57.907
Årets resultat 0 0 0 -25.853 -25.853
Totalindkomst i alt 0 0 0 -25.853 -25.853
Udstedelse af nye aktier 129.053 0 0 0 129.053
Emissionsomkostninger 0 -4.988 0 0 -4.988
Overførsel vedrørende overkurs 0 4.988 0 -4.988 0
Aktiebaseret vederlag 0 0 0 4 4
Transaktioner med ejere 129.053 0 0 -4.984 124.069
Egenkapitalbevægelser i alt 129.053 0 0 -30.837 98.216
Egenkapital 31. december 2020 285.166 0 0 -129.043 156.123
Egenkapital 1. januar 2021 285.166 0 0 -129.043 156.123
Årets resultat 83.418 83.418
Totalindkomst i alt 0 0 0 83.418 83.418
Nedsættelse af aktiekapital -142.583 0 13.540 129.043 0
Overført til resultat 0 0 -13.540 13.540 0
Transaktioner med ejere -142.583 0 0 142.583 0
Egenkapitalbevægelser i alt -142.583 0 0 226.001 83.418
Egenkapital 31. december 2021 142.583 0 0 96.958 239.541

Pengestrømsopgørelse

Note2021

tkr.
2020

tkr.
Resultat før skat
83.418
-25.853
Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:
Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer24
-9.999
36.455
Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital
73.419
10.602
Ændring i driftskapital25
-22.433
-6.407
Pengestrøm fra primær drift
50.986
4.195
Renteindtægter, indbetalt
446
14
Renteomkostninger, betalt
-591
-609
Pengestrøm fra driftsaktivitet
50.840
3.600
Køb af immaterielle aktiver
-33.570
-11.039
Salg af immaterielle aktiver
39.032
15.270
Køb af materielle aktiver
-11.484
-15.687
Salg af materielle aktiver
0
600
Pengestrøm til investeringsaktivitet
-6.022
-10.856
Fremmedfinansiering:
Afdrag på anden gæld, gæld til banker mm.
0
-5.000
Provenu aktieemission
0
35.898
Emissionsomkostninger
0
-4.988
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
0
25.910
Periodens pengestrøm
44.818
18.654
Likvide beholdninger, primo
22.985
4.331
Likvide beholdninger, ultimo
67.803
22.985

Det er ikke alle pengestrømsopgørelsens afsnit, der direkte kan udledes af de øvrige afsnit af årsrapporten.

Ind- og udbetalinger vedrørende transfer præsenteres som investeringsaktivitet. Gæld og tilgodehavender vedrørende transfer er således ikke reguleret i pengestrømme fra driftsaktivitet.

Indestående på skattekontoen er klassificeret som likvider

Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Brøndby IF er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark. Årsrapporten for perioden 1. januar – 31.

december 2021 omfatter årsregnskabet for Brøndby IF.

Årsrapporten for Brøndby IF aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. IFRS bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 (ESEF-forordningen) skal Brøndby IF udarbejde og offentliggøre sin årsrapport i XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language). Årsrapporten i XHTML format har følgende filnavn BIF-2021-12-31.XHTML.

Bestyrelse og direktion har 3. marts 2022 behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. Årsrapporten forelægges for Brøndby IF aktionærer på den ordinære generalforsamling 31. marts 2022.

Grundlag for udarbejdelse

Årsrapporten præsenteres i tusinde danske kroner (t.kr.).

Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprisprincip, bortset fra afledte finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi.

Langfristede aktiver og aktiver bestemt for salg måles til den laveste værdi af regnskabsmæssig værdi før ændrede klassifikation eller dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.

Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene.

Beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis:

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i totalindkomstopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i totalindkomstopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Andre afledte finansielle instrumenter

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i totalindkomstopgørelsen under finansielle poster.

Leasing

Ved indgåelse af leasingaftaler indregnes et leasingaktiv og en tilhørende leasingforpligtelse i balancen, når der er indgået en leasingaftale og det leasede aktiv er stillet til rådighed.

Ved første indregning måles leasingaktivet til kostpris, hvilket svarer til værdien af leasingforpligtelsen med tillæg af eventuelle forudbetalte leasingydelser. Leasingforpligtelsen måles ved første indregning til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, tilbagediskonteret med selskabets marginale lånerente.

Efterfølgende måles aktivet til kostpris fratrukket akkumulerede af og nedskrivninger. Leasingaktivet afskrives over leasingperioden. Afskrivninger indregnes lineært i totalindkomstopgørelsen.

Kortvarige leasingaftaler og leasingaftaler med lav værdi

Leasingaftaler, der har en løbetid på under 12 måneder indregnes ikke i balancen, ligesom leasingaftaler med en lav værdi ikke indregnes i balancen. Leasingydelserne indregnes lineært i totalindkomstopgørelsen over leasingperioden.

Variable betalinger

Der er ikke indgået leasingkontrakter med variable betalinger.

Kontraktperiode og forlængelse

Ved vurdering af den forventede lejeperiode, er den uopsigelige lejeperiode identificeret. Hvis der i leasingkontrakten er en forlængelsesoption, som ledelsen med rimelig sandsynlighed forventer at udnytte, er denne tillagt uopsigelighedsperioden.

Ledelsen har vurderet, at den forventede lejeperiode udgør den uopsigelige lejeperiode, og at der ikke er indgået leasingkontrakter hvor mulige forlængelsesoptioner forventes udnyttet.

Diskonteringsrente

Ved tilbagediskontering af leasingbetalingerne til nutidsværdi, anvender ledelsen den alternative lånerente, som udgør omkostningen ved at optage ekstern finansiering for et tilsvarende aktiv med tilsvarende betingelser, som for leasingaktivet.

Totalindkomstopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter indtægter fra entré og sæsonkort, TV-aftaler, partnere, sponsorer, bodsalg og arrangementer, udlejning af erhvervsejendom, salg af merchandise samt øvrige detailvaresalg. Omsætning indregnes i totalindkomstopgørelsen, i takt med at leveringsforpligtelserne opfyldes.

Nettoomsætningen måles til det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Væsentlige betalingsbetingelser for sponsorater er typisk 8 dage, mens hovedparten af TV-indtægterne afregnes ultimo juni måned og ultimo december måned.

I tilfælde, hvor omsætningen indeholder et element af variabel eller betinget vederlag, indregnes omsætningen på baggrund af det mest sandsynlige beløb som forventes modtaget, men kun i det omfang, der er høj sandsynlighed for at der ikke efterfølgende skal foretages en væsentlig tilbageførsel.

Partner og sponsorer

Leveringsforpligtelser opfyldes ved afholdelse af levering af serviceydelse. For indtægter fra partnere og sponsorer vil leveringsforpligtelsen opfyldes ved afholdelse af netværksarrangementer, afvikling af kampe og leveringsforpligtelser i form af eksponering mv.

Indtægterne indregnes lineært over aftalernes løbetid, da leveringsforpligtelserne er spredt jævnt ud over sæsonen og i takt med afholdelse af netværks arrangementer, afvikling af kampe og eksponering mv.

TV aftaler

TV-indtægter er bestemt efter placering i ligaen på opgørelsestidspunkterne, TV-valg samt det solidariske bidrag. Leveringsforpligtesen opfyldes ved afvikling af respektive kampe i de turneringer hvor Brøndby I.F. deltager.

Entreindtægter, sæsonkort, sæsonkortabonnement og billetabonnement

Entreindtægter og indtægter fra sæsonkort indregnes ved afvikling af hjemmekampe, hvor leveringsforpligtelsen anses for værende opfyldt.

Indtægter fra sæsonkortabonnement og billetabonnement indregnes lineært over abonnementsperioden, da leveringsforpligtelserne er spredt jævnt ud over perioden og i takt med afvikling af kampe, salg af merchandise med rabat, afholdelse af events mv.

Anden omsætning

Omsætning fra merchandise mv. indregnes, når kontrollen til produkterne overføres til kunden på salgsstedet. Omsætning fra udlejning af erhvervsejendom indregnes lineært over kontrakternes løbetid. Anden omsætning indregnes i totalindkomstopgørelsen, i takt med at leveringsforpligtelserne opfyldes.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Kompensation fra kompensationsordningen for tab vedrørende større arrangementer indregnes i totalindkomstopgørelsen på tidspunktet for første gang hvor arrangementet blev konstateret ændret.

Lønkompensation indregnes i totalindkomstopgørelsen på det tidspunkt, hvor der ikke modtages en modydelse fra medarbejderen, hvilket er over perioden, som lønomkostningen dækker.

Kompensation fra kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger indregnes i totalindkomstopgørelsen efter at virksomheden har afholdt omkostningerne, når virksomheden har ansøgt, og det er fastlagt, hvilke omkostninger som kompenseres.

Donationer indregnes i totalindkomstopgørelsen når donationen modtages.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Endvidere omfattes omkostninger til drift af ejendomme, salg, markedsføring og administration m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, gager, honorarer samt omkostninger til pensioner og social sikring. Endvidere omfattes indtægter fra udlejning af spillere samt omkostninger til leje af spillere.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver, bortset fra afskrivninger vedrørende kontraktrettigheder, der klassificeres under ’Transferaktiviteter’. Herudover indgår i posten fortjeneste og tab ved salg af langfristede aktiver.

Transferaktiviteter

Transferindtægter omfatter selskabets andel af transfersummer for solgte kontraktrettigheder, herunder efterfølgende performancebaserede betalinger med fradrag af solidaritetsbidrag til spillerens tidligere klubber m.v. Herudover indgår solidaritetsindtægter og træningskompensation. Transferindtægter indtægtsføres ved indgåelse af bindende aftale og når rettigheden overtages af køber. Efterfølgende performancebaserede indtægter indregnes når indtægten kan forventes modtaget.

Transferomkostninger omfatter salgsomkostninger, restværdier ved salg af kontraktrettigheder samt nedskrivninger på kontraktrettigheder m.v.

Afskrivninger på kontraktrettigheder omfatter afskrivninger på anskaffelsessummer i forbindelse med køb af kontraktrettigheder. Kontraktrettighederne afskrives lineært over kontraktperioderne.

Nedskrivninger på kontraktrettigheder omfatter nedskrivninger på kontraktrettigheder, hvor der foreligger objektiv indikation på værdiforringelser og den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og tab samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Endvidere medtages realiserede og ikke realiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i totalindkomstopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle aktiver

Kontraktrettigheder, spillere

Kontraktrettigheder måles til kostpris inklusiv direkte købsomkostninger med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Kontraktrettighederne afskrives lineært over kontraktperioderne, der typisk løber i 2-5 år, og afskrivningerne indregnes i totalindkomstopgørelsen under resultat af transferaktiviteter.

I enkelte kontraktrettigheder er der indbygget performancebaserede betalinger, som indregnes, når betingelserne for betalingerne bliver opfyldt og afskrives lineært over kontrakternes restløbetid.

Forlænges kontraktrettigheder inden udløb af den eksisterende kontrakt, afskrives en evt. tilgang til kontraktrettigheder over den nye kontraktperiode. Eksisterende kontraktrettigheder afskrives fortsat over den oprindelige kontraktperiode.

Anskaffelser til kostpris samt akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger afgangsføres først fra kontraktrettigheder i tilfælde af, at kontraktforholdet ophører enten ved videresalg eller kontraktudløb.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af kontraktrettigheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i totalindkomstopgørelsen under resultat af transferaktiviteter.

Andre rettigheder

Andre rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid.

Andre rettigheder omfatter navnerettigheder på Brøndby Stadion.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver og som vedrører fremstillingsperioden indregnes i kostprisen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger, bygningsbestanddele

og tekniske installationer 10 - 50 år

Tilskuerfaciliteter 10 - 20 år

Driftsmateriel og inventar 3 - 10 år

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Afskrivninger indregnes i totalindkomstopgørelsen i en særskilt post. Småanskaffelser udgiftsføres i årets løb.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i totalindkomstopgørelsen under afskrivninger.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Immaterielle og materielle aktiver testes løbende for værdiforringelse. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver testes for værdiforringelse i den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil de er allokeret, og nedskrives til genindvindingsværdi over totalindkomstopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de forventede fremtidige nettopengestrømme fra den virksomhed eller aktivitet, som aktiverne er knyttet til.

Herudover testes kontraktrettigheder, når der foreligger objektiv indikation på værdiforringelse på den enkelte kontrakt.

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det er sandsynligt, at de bliver udnyttet.

Nedskrivninger tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i forudsætningerne, der førte til nedskrivningen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger, der primært består af merchandiseartikler, måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives varebeholdningerne til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab ved anvendelse af et forventet kredittab på tilgodehavenderne i hele tilgodehavendets levetid.

Forudbetalinger til leverandører

Forudbetalinger til leverandører omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Unoterede værdipapirer indregnes på handelsdagen til kostpris under kortfristede aktiver og måles efterfølgende til kostpris. Ændringer i kostpris indregnes løbende i totalindkomstopgørelsen under finansielle poster.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti, kassebeholdninger samt positivt indestående på selskabets skattekonto hos SKAT.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen (deklarationstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Aconto udbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet.

Emissionsomkostninger

Omkostninger, herunder forudbetalte omkostninger afholdt i forbindelse med emission og direkte henførbare til emissionen indregnes direkte på egenkapitalen under ”Overkurs ved emission” og overføres herefter til overført resultat.

Passiver

Pensionsforpligtelser

Selskabet har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med hovedparten af selskabets ansatte.

Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i totalindkomstopgørelsen i den periode, de optjenes, og skyldige indbetalinger indregnes i balancen under anden gæld.

Selskabet har alene indgået bidragsbaserede ordninger.

Aktieoptionsprogram

Dagsværdien af de tildelte warrants estimeres ved anvendelse af en warrantsprismodel. Ved beregningen tages der hensyn til de betingelser og vilkår, der knytter sig til de tildelte warrants.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser modregnes, hvis selskabet har en juridisk ret til at modregne aktuelle skatteforpligtelser og skatteaktiver eller har til hensigt enten at indfri aktuelle skatteforpligtelser og skatteaktiver på nettobasis eller at realisere aktiverne og forpligtelserne samtidigt.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i totalindkomstopgørelsen.

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter m.v. indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af ”den effektive rentes metode”, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i totalindkomstopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af kontraktrettigheder m.v. vedrørende spillere vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte kontraktrettigheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte kontraktrettigheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, betalte renter samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af kontraktrettigheder m.v. vedrørende spillere og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke medregnes som likvider.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Segmentoplysninger

Selskabet har kun et væsentligt forretningssegment, hvortil der i noterne gives supplerende segmentoplysninger om indtægternes fordeling.

Nøgletal

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33.

Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2021”.

Nøgletalsdefinitioner fremgår af bagerste side i årsrapporten.

2. Kaptialstruktur

Selskabets likviditetsberedskab udgør pr. 31. december 2021 67,8 mio. kr. i likvide beholdninger samt herudover en kreditfacilitet på 10 mio. kr., som er uudnyttet pr. 31. december 2021.

Jan Bech Andersen afgav 3. marts 2021 støtteerklæring vedrørende økonomisk støtte frem til 30. september 2022. Støtteerklæringen er beløbsbegrænset til 25 mio. kr. En eventuel tilførsel af likviditet vil ske som lån eller kapitalforhøjelse. Brøndby IF har i 2021 ikke trukket på denne støtteerklæring.

Det er ledelsens vurdering, at det nuværende likviditetsberedskab sikrer Selskabets aktivitet og strategi de kommende år.

Det tilstræbes altid at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at forfølge Brøndby IF’s vision.

3. Væsentlig regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og vurderinger.

Skønsmæssig usikkerhed 

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er baseret på vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. 

De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Desuden er selskabet underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. Særlige risici for selskabet er omtalt i ledelsesberetningen side 4. 

Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder.  

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt ved værdiansættelsen af kontraktrettigheder. Endvidere er der foretaget individuel vurdering af samtlige tilgodehavender på balancedagen med henblik på om disse forventes indfriet i henhold til de aftalte vilkår. 

Genindvinding af udskudte skatteaktiver:  

Udskudte skatteaktiver indregnes for alle ikke-udnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. 

Fastlæggelse af hvor stort et beløb, der kan indregnes for udskudte skatteaktiver, baseres på skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelse af fremtidige skattepligtige overskud. 

Der er pr. 31. december 2021 ikke indregnet udskudte skatteaktiver som følge af manglende grundlag for aktivering heraf. 

Nedskrivningstest for immaterielle og materielle aktiver: 

Ved vurdering af nedskrivningsbehov af selskabets immaterielle og materielle anlægsaktiver, foretages der såfremt der er indikation af nedskrivningsbehov, en nedskrivningstest. Ved gennemførsel af en nedskrivningstest foretages der et skøn over fremtidige pengestrømme, som de immaterielle og materielle aktiver knytter sig til, herunder fastlæggelse af anvendt diskonteringsfaktor. Der tages stilling til hvorvidt aktiverne vil generere tilstrækkelige positive nettopengestrømme i fremtiden til at understøtte værdien af selskabets immaterielle og materielle aktiver og øvrige nettoaktiver i den pågældende del af virksomheden. 

Nedskrivningstest 

Brøndby IF foretager minimum en gang årligt en vurdering af, om der er indikation på nedskrivning eller behov for tilbageførsel af tidligere foretagen nedskrivning af den regnskabsmæssige værdi af selskabets immaterielle og materielle aktiver. Vurderingen foretages som minimum i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten, men såfremt der er indikatorer på andre tidspunkter som indikerer at der kan være behov for nedskrivning af Brøndby IF’s aktiver, foretages der en vurdering. 

De immaterielle og materielle aktiver testes som én pengestrømsgenererende enhed, idet selskabets aktiviteter er koncentreret omkring fodboldforretningen. En yderligere opdeling i segmenter anses ikke for at være relevant, idet ledelsesrapporteringen og styringen af forretningen sker ud fra den samlede aktivitet. 

Ledelsen har i forbindelse med aflæggelse af årsrapport for 2021, foretaget en vurdering af, om der foreligger forhold, som indikerer et nedskrivningsbehov af selskabets immaterielle og materielle aktiver.  Ledelsen har i lyset af, at de langsigtede forventninger er uændrede og at markedsværdien af aktierne, baseret på den handlede pris for aktierne på NASDAQ Copenhagen, fortsat væsentligt overstiger den bogførte egenkapital, vurderet at der ikke er forhold, som indikerer et nedskrivningsbehov af selskabet immaterielle og materielle aktiver pr. 31. december 2021.  

Herudover har direktionen gennemgået alle de aktiverede spillerrettigheder. Denne gennemgang har efter direktionens vurdering resulteret i nedskrivning af kontraktrettigheder for i alt 3,8 mio. kr. 

Indregning af indtægter fra kompensationsordninger fra staten 

Indregning af kompensationsordninger er indregnet på baggrund af ledelsens bedste skøn for opgørelse og fordelings princip. Der er usikkerhed omkring fortolkning af den lovgivning som ligger til grund for de forskellige kompensationsordninger. Der vil derfor, indtil sagsbehandlingen er fuldt afsluttet for de ansøgninger Brøndby IF har indsendt under de forskellige kompensationsordninger, være usikkerhed forbundet med kompensationernes størrelse. De indregnede kompensationsbeløb frem til 31. december 2021 er indregnet fuldt ud i forhold til de ansøgte kompensationsbeløb. Der henvises til note 6 for en oversigt over indsendte kompensations ansøgninger samt deres status.

Indregning og måling af indtægter fra deltagelse i UEFA Europe League gruppespil

En andel af indtægterne fra deltagelse i UEFA Europa League gruppespil består af en såkaldt Marketpool. Selskabets indtægter fra Marketpool mekanismen kendes først når UEFA Europe League er afsluttet i maj 2022. Indtægter fra Marketpool mekanismen er per 31.december 2021 indregnet på baggrund af ledelsens bedste skøn for opgørelse- og fordelings princip. Alle øvrige indtægter vedrørende deltagelse i UEFA Europe League er kendt per 31. december 2021.

4. Segmentoplysninger

Selskabets aktiviteter er koncentreret omkring fodboldforretningen. En yderligere opdeling i segmenter anses ikke for at være relevant, idet ledelsesrapporteringen og styringen af forretningen sker ud fra den samlede aktivitet. For yderligere specifikation af omsætning og omkostninger henvises der til de respektive noter.

5. Nettoomsætning

tDKK 2021 2020
Nettoomsætning
Entré-, TV- og præmieindtægter 147.520 35.128
Indtægter fra partnere og sponsorer 72.628 41.805
F&B og arrangementer m.v. 23.227 3.792
Merchandise m.v. 42.614 26.799
Udlejning erhvervsejendom m.v. 2.260 2.333
Anden nettoomsætning 1.754 3.405
Nettoomsætning i alt 290.004 113.262
Nettoomsætning
Salg af varer 65.842 30.590
Salg af tjenesteydelser 224.162 82.671
Nettoomsætning i alt 290.004 113.262

Nettoomsætningen er opgjort efter Brøndby IF har foretaget tilbagebetalinger for i alt 13,5 mio. kr,

hvor tilbagebetaling til partnere og sponsorer udgør 8,0 mio. kr. og tilbagebetaling af entreindtægter til

sæsonkortholdere udgør 5,5 mio. kr.

Udlejning af erhvervsejendom vedrører hovedsageligt kontrakt med udløb i 2026.

Brøndby IF har ingen kunder hvor samhandlen udgør mere end 10% af omsætningen.

Ikke opfyldte leveringsforpligtelser

Brøndby IF har indgået en række flerårige partneraftaler, svarende til en nettoomsætning andragende 89 mio.kr.

for de næste fire år, hvoraf 48,4 mio. kr. vil blive indtægtsført i 2022. Beløbet vil blive indregnet i henhold til den

individuelle partneraftales kontraktperiode.

Kontraktsforpligtelser

Kontraktsforpligtelser omfatter indtægter for billetter, sæsonkort og partnere relateret til de resterende kampe

i sæsonen, der endnu ikke er afholdt.

t.DDK 2021 2020
Kontraktsforpligtelser 1. januar 20.761 16.311
Tilgang i året 16.223 19.310
Afgang i året -14.348 -14.859
Kontraktsforpligtelser 31. december 22.636 20.761

6. Andre driftsindtægter.

tDKK 2021 2020
Kompensation fra Staten 17.024 42.029
Donation 2.793 3.181
Andre driftsindtægter i alt 19.817 45.209

I kompensationsordninger fra staten er indregnet kompensation for følgende ordninger:

- Arrangørtab for perioden marts til august 2020. Kompensation er ansøgt og udbetalt af Erhvervsstyrelsen.

Sagsbehandling hos Erhvervsstyrelsen afsluttet andet halvår 2021.

- Lønkompensation for perioden marts til august 2020. Kompensation er ansøgt og udbetalt af Erhvervsstyrelsen.

Slutafregning indsendt og afventer endelig sagsbehandling hos Erhvervsstyrelsen.

- Kompensation for faste omkostninger for perioden marts til juni 2020. Kompensation er ansøgt og udbetalt af

Erhvervsstyrelsen. Slutafregning er indsendt og afventer endelig sagsbehandling hos Erhvervsstyrelsen.

- Arrangørtab for perioden september til december 2020. Kompensation ansøgt i første halvår 2021.

Erhvervsstyrelsen har færdigbehandlet ansøgning og udbetalt kompensation i 2022.

- Arrangørtab for perioden januar til juni 2021. Kompensation ansøgt i andet halvår 2021.

Sagsbehandling og slutafregning forventes afsluttet i 2022.

7 Eksterne omkostninger

tDKK 2021 2020
Kamp- og spilleromkostninger -25.869 -11.145
Salgs- og markedsføringsomkostninger -7.957 -4.377
F&B og arrangementer m.v. -18.138 -4.138
Driftsomkostninger ejendomme -11.545 -8.189
Vareforbrug m.v. merchandise -19.034 -12.859
Administrationsomkostninger -26.250 -19.596
Eksterne omkostninger i alt -108.793 -60.304

8 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

tDKK 2021 2020
Lovpligtig revision -425 -419
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed -450 -322
Skatte- og momsmæssig rådgivning -4 -15
Andre ydelser -231 -226
Honorar - PWC -1.110 -982

Honorarer for andre ydelser end lovpligtig revision leveret af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab til selskabet udgør 0,7 mio. kr. (2020: 0,6 mio. kr.) og består af digital

indberetning af årsrapport, andre erklæringer med sikkerhed i forbindelse kompensationsordninger

og licensansøgning til DBU.

9. Personaleomkostninger

tDKK 2021 2020
Personaleomkostninger
Vederlag til direktion -4.477 -3.994
Kontantbaseret incitamentsordning, direktion -2.564 -369
Aktiebaseret vederlæggelse 0 -2
Pension til direktion -187 -178
Vederlag mm. til direktionen -7.229 -4.543
Bestyrelseshonorar -525 -499
Løn til bestyrelse og direktion -7.754 -5.042
Gager og lønninger til medarbejdere -103.062 -84.040
Pensionsordninger, bidragsbaserede -5.211 -5.815
Andre omkostninger til social sikring -1.110 -1.285
Øvrige personaleomkostninger -7.983 -6.267
Personaleomkostninger i alt -125.120 -102.448
Gennemsnitligt antal medarbejdere:
Administration 44 39
Timelønnede i lounger, café, shop, køkken mm. 15 4
Kontraktfodboldspillere inkl. damefodboldspillere og stab 98 99
- heraf fuldtids kontraktfodboldspillere 31 26
Gennemsnitlig medarbejdere i alt 157 142

Direktionen er omfattet af bonusordninger, der afhænger af årets opnåede resultater samt af de sportslige resultater.

Selskabet har defineret nøglepersoner i ledelsen til at være den anmeldte direktion hos Erhvervsstyrelsen.

10. Aktiebaseret vederlæggelse

Aktiebaseret vederlæggelse

Warrants

Der er tildelt følgende Warrants pr. 31. december 2021:

Antal warrants Dagsværdi på tildelings- tidspunkt Udnyttelses- kurs
Søren Vadmand 258.295 20.861 1,50
Ole Palmå 658.078 27.485 1,14
Tildelt primo 2021 916.373 48.346
Søren Vadmand -258.295 -20.861
Udløbet i 2021, ej udnyttet -258.295 -20.861
Tildelt i 2021 0 0
I alt aktive tildelte Warrants ultimo 2021 658.078 27.485

Pr. 31. december 2021 kan 658.078 Warrants udnyttes

Ingen af de tildelte Warrants er udnyttet i 2021.

For Warrants tildelt i 2016 til Søren Vadmand, er værdien (før korrektion for udvanding) af de tildelte warrants beregnet på

tildelingstidspunktet ved anvendelse af Black-Scholes-modellen, og med udgangspunkt i udnyttelsesprisen på 1,50 kr.

per aktie a nominelt 0,25 kr., en aktiekurs på 0,59 kr. og en dividendepolitik på 0 kr. per aktie per år.

For Warrants tildelt i 2017 til Ole Palmå, er værdien (før korrektion for udvanding) af de tildelte warrants beregnet på

tildelingstidspunktet ved anvendelse af Black-Scholes-modellen, og med udgangspunkt i udnyttelsesprisen på 1,14 kr.

per aktie a nominelt 0,25 kr., en aktiekurs på 0,59 kr. og en dividendepolitik på 0 kr. per aktie per år.

Udnyttelsen er betinget af modtagerens fortsatte ansættelse i selskabet, hvorfor retten til warrants bortfalder uden

kompensation ved dennes fratræden, såfremt modtageren selv opsiger stillingen eller bliver opsagt af selskabet

grundet misligholdelse af ansættelsesforholdet. Såfremt selskabet opsiger modtageren, uden at dette skyldes dennes

forhold, bevarer modtageren dog retten til at udnytte warrants på de respektive udnyttelsestidspunkter.

11. Af- og nedskrivninger

tDKK 2021 2020
Af- og nedskrivninger
Andre rettigheder 0 0
Bygninger m.v. -6.903 -6.624
Driftsmateriel og inventar -3.875 -4.033
Tab ved salg/afgang af anlægsaktiver -108 -108
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 0 0
Af- og nedskrivninger i alt -10.886 -10.766

12. Transferaktiviteter

tDKK 2021 2020
Transferaktiviteter
Indtægter 50.215 30.997
Omkostninger -2.584 -13.559
Nedskrivninger på kontraktrettigheder -3.803 -2.078
Afskrivninger på kontraktrettigheder -25.288 -23.416
Transferaktiviteter i alt 18.541 -8.057

13. Finansielle indtægter

tDKK 2021 2020
Finansielle indtægter
Renter, likvide beholdninger og værdipapirer m.v. 3 2
Valutakursgevinst 442 12
Finansielle indtægter i alt 446 14

14. Finansielle omkostninger

tDKK 2021 2020
Finansielle omkostninger
Renter, likvide beholdninger og værdipapirer m.v. -490 -1.451
Valutakurstab -101 -1.313
Finansielle omkostninger i alt -591 -2.763

15 Skat

tDKK 2021 2020
Årets skat kan opdeles således:
Skat af årets resultat 0 0
Skat af årets resultat kan specificeres således:
Skat af årets resultat 0 0
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0
Skat af datterselskabsresultater 0 0
Regulering af udskudt skat 0 0
Regulering af skat tidligere år 0 0
Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 0 0
Skat af ordinært resultat kan forklares således:
Beregnet 22 % skat af ordinært resultat før skat -18.352 5.236
Ikke indregnet skatteaktiv 0 -6.861
Udnyttelse af skatteaktiv 18.440 0
Skatteeffekt af:
Ikke-fradragsberettiget omkostninger -88 -4
Fradragsberettigede omk. indregnet på egenkapital 0 1.629
Regulering af skat tidligere år 0 0
Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 0 0
0 0
Effektiv skatteprocent 0,0% 0,0%

16 Resultat pr. aktie

tDKK 2021 2020
Årets resultat 83.418 -25.853
Gennemsnitligt antal aktier noteret på Nasdaq Copenhagen 570.332.733 536.389.823
Gennemsnitligt antal egne aktier 0 0
Gennemsnitligt antal aktier i omløb 570.332.733 536.389.823
Gennemsnitligt antal udestående aktier inklusive
Warrants med udvandingseffekt "In the money" 0 0
Gennemsnitligt antal aktier inklusive Warrants
med udvandingseffekt "in the money" 570.332.733 536.389.823
Resultat pr. aktie (EPS) a kr. 0,25 (2020: kr. 0,50) 0,15 -0,05
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a kr. 0,25 (2020: kr. 0,50) 0,15 -0,05
Antal aktier primo 570.332.733 312.225.190
Kapitalforhøjelser 0 258.107.543
Antal aktier ultimo 570.332.733 570.332.733

17 Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver
tDKK Kontrakt- rettigheder Andre rettigheder I alt
Kostpris 1. januar 2020 125.577 3.000 128.577
Tilgang 9.517 0 9.517
Afgang -37.448 0 -37.448
Kostpris 31. december 2020 97.646 3.000 100.646
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 -54.832 -3.000 -57.832
Afskrivninger -23.416 0 -23.416
Nedskrivninger -2.078 0 -2.078
Afgang 24.980 0 24.980
Af- og nedskrivninger 31. december 2020 -55.346 -3.000 -58.346
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 42.299 0 42.299
Kostpris 1. januar 2021 97.646 3.000 100.646
Tilgang 50.822 0 50.822
Afgang -25.482 0 -25.482
Kostpris 31. december 2021 122.986 3.000 125.986
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 -55.346 -3.000 -58.346
Afskrivninger -25.288 0 -25.288
Nedskrivninger -3.803 0 -3.803
Afgang 24.781 0 24.781
Af- og nedskrivninger 31. december 2021 -59.656 -3.000 -62.656
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 63.330 0 63.330

Der er i 2021 investeret 50,8 MDKK i kontraktrettigheder, heraf udgør klausuler for Danmarksmesterskab og

europæisk gruppespil 8,1 MDKK. Ingen kontrakter udgør enkeltvis over 25% af den regnskabsmæssige værdi

af kontraktrettigheder pr. 31. december 2021.

Der er i 2020 investeret 9,5 MDKK i kontraktrettigheder. Ingen kontrakter udgør enkeltvis over 25% af den

regnskabsmæssige værdi af kontraktrettigheder pr. 31. december 2020.

Der henvises til note 3 for en beskrivelse af vurdering af nedskrivningsbehov.

18 Materielle aktiver

tDKK Grunde &
bygninger
Materielle
anlæg under
udførsel og
forudbetalinger
Driftsmateriel
og inventar
I alt
Kostpris 1. januar 2020 528.105 1.574 58.219 587.898
Tilgang 48 3.326 918 4.292
Afgang 0 -244 -385 -629
Kostpris 31. december 2020 528.153 4.656 58.752 591.561
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 -396.014 0 -43.871 -439.885
Afskrivninger -6.624 0 -4.033 -10.658
Afgang 0 0 249 249
Af- og nedskrivninger 31. december 2020 -402.639 0 -47.655 -450.294
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 125.514 4.656 11.097 141.267
Kostpris 1. januar 2021 528.153 4.656 58.752 591.561
Tilgang 3.349 798 7.337 11.485
Afgang 0 0 -660 -660
Overførsel 4.373 -4.656 283 0
Kostpris 31. december 2021 535.875 798 65.713 602.386
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 -402.639 0 -47.655 -450.294
Afskrivninger -6.903 0 -3.875 -10.778
Afgang 0 0 552 552
Af- og nedskrivninger 31. december 2021 -409.542 0 -50.978 -460.520
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 126.333 798 14.735 141.866
Afskrives over 10 - 50 år 3 - 10 år
Der henvises til note 3 for en beskrivelse af vurdering af nedskrivningsbehov
Grunde og bygninger specificeres således: 2021 2020
Brøndby Stadion 126.333 125.514
Samlet ejendomsværdi ved seneste offentlige
vurdering 1. oktober 2020 (1. oktober 2019) udgør 611.000 612.000
Regnskabsmæssig værdi af leasingaktiver indregnet i henhold til IFRS 16 udgør pr. 31. december 2021 522 tDKK (2020; 1.330 tDKK).

19 Tilgodehavender

tDKK 2021 2020
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.717 26.362
Tilgodehavender fra kompensationsordninger 34.184 18.056
Andre tilgodehavender 5.562 63
Tilgodehavender i alt 69.462 44.481

I selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser pr. 31. december 2021 indgår tilgodehavender

på i alt 153 tDKK. (2020: 324 tDKK.), der individuelt er nedskrevet til 0. Årets individuelle nedskrivning på

tilgodehavender udgør 83 tDKK (2020: 161 tDKK.). Nedskrivning skyldes kunders konkurs eller forventede

konkurs. Der er ikke modtaget nogen sikkerheder for tilgodehavender, som er individuelt nedskrevne.

Ved nedskrivning nedskrives det fulde tilgodehavende.

Herudover indgår tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, der pr. 31. december var overforfaldne,

men ikke værdiforringede, som følger:

Vedrørende status på kompensationsordninger henvises til note 6.
Forfaldsperiode: 2021 2020
Ej forfaldne 28.397 19.526
Op til 30 dage 710 1.288
Mellem 30 og 90 dage 437 2.867
Over 90 dage 172 2.681
29.717 26.362
2021 2020
Hensættelser 1. januar 259 247
Hensættelser i året 83 161
Konstaterede tab i året -134 -71
Tilbageførte hensættelser -85 -78
Hensættelser 31. december 123 259

Forventet kredittab

Selskabet anvender den forenklede tilgang til at opgørelse af forventet kredittab, som foreskrevet i IFRS 9, som tillader anvendelse af hensættelsen til forventet tab fordelt på levetid for alle tilgodehavender fra salg.

For at måle de forventede kredittab er tilgodehavender fra salg blevet grupperet på baggrund af fælles kreditrisikokarakteristika og forfaldsdage. De forventede kredittab omfatter også fremadrettede oplysninger.

Kreditrisikoen anses generelt for at være uvæsentlig.

20 Værdipapirer

tDKK 2021 2020
Unoterede aktier 42 42
Værdipapirer i alt 42 42

21 Egenkapital

tDKK 2021 2020
Aktiekapital - Nominel værdi
Aktier - 1 stemme pr. 0,25 kr. (2020: kr 0,50) 142.583 285.166
Aktiekapital i alt 142.583 285.166

Der er i hovedtalsoversigten vist aktiekapitalen for de foregående fire år.

Selskabet har i året gennemført en kapitalnedsættelse til dækning af underskud samt henlæggelse til særlig reserve.

Der er ikke tilknyttet et særligt formål til den særlige reserve samt at ledelsen har råderet herover. Ledelsen har derfor besluttet at overføre den særlige reserve til overført resultat.

Egne aktier

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve 10% af aktiekapitalen frem til den ordinære generalforsamling 31. marts 2022.

Selskabet har ingen egne aktier pr. 31. december 2021.

22 Udskudt skat

tDKK 2021 2020
Udskudt skat 1. januar 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
Årets udskudte skat indregnet i årets resultat 0 0
Årets udskudte skat indregnet i anden totalindkomst 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
Udskudt skat 31. december 0 0
Udskudt skat vedrører:
Immaterielle aktiver 1.555 1.954
Materielle aktiver 51.999 58.609
Kortfristede aktiver -7.493 6.877
Fremførselsberettigede skattemæssige underskud 86.938 83.966
Heraf ikke indregnet -132.998 -151.407
Udskudt skat 31. december 0 0

Pr. 31. december 2021 vurderede Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ikke, at de skattemæssige underskud inden

for en overskuelig fremtid vil kunne realiseres.

23 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

tDKK 2021 2020
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser indregnet i balancen:
Kortfristede forpligtelser -70.383 -66.226
Langfristede forpligtelser -15.288 -11.972
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser i alt -85.671 -78.198
Kortfristet leverandørgæld og andre gældsforpligtelser:
Leverandørgæld -14.903 -12.638
Skyldige omkostninger -7.148 -14.861
Personalerelateret gæld -26.616 -12.566
Transfergæld vedrørende køb af spillere -18.519 -8.651
Tilbagebetalinger vedrørende ikke leverede ydelser 0 -11.972
Leasingforpligtelser -251 -765
Øvrige -2.945 -4.772
Kortfristet leverandørgæld og andre gældsforpligtelser i alt -70.383 -66.226
Langfristet leverandørgæld og andre gældsforpligtelser:
Leasingforpligtelser -193 -618
Transfergæld vedrørende køb af spillere* -7.503 -3.622
Personalerelateret gæld** -7.592 -7.733
Øvrige 0 0
Langfristet leverandørgæld og andre gældsforpligtelser i alt -15.288 -11.972

*Beløbet forfalder i årrækken 2023 til 2025. Hovedparten af beløbet forfalder i 2023.

**Selskabets indefrosne feriepenge for medarbejdere indekseres årligt indtil afregning over for feriefonden.

Indekseringssatsen for beholdningen af indefrosne feriepenge fastsættes bagudrettet d. 31. maj 2022 for

perioden 1. september 2021 til 31. maj 2022. Indekseringssatsen stammer fra Dansk Arbejdsgivers

Strukturstatistik, og er et udtryk for den generelle lønudvikling. Indekseringssatsen forventes for perioden

1. september 2021 til 31. maj 2022 at være 1,5%

24 Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer

tDKK 2021 2020
Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer
Finansielle poster 146 195
Afskrivninger, materielle anlægsaktiver 10.778 10.658
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 108 108
Af- og nedskrivninger, immaterielle anlægsaktiver 29.091 25.494
Tab/gevinst ved salg af immaterielle anlægsaktiver -47.004 0
Øvrige reguleringer -3.118 0
Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer i alt -9.999 36.455

25 Ændringer i driftskapital

tDKK 2021 2020
Ændringer i driftskapital
Ændring i varebeholdninger 189 -159
Ændring i tilgodehavender -65.540 -44.673
Ændring i leverandør og anden gæld 42.918 38.425
Ændring i driftskapital i alt -22.433 -6.407

26 Finansielle risici og finansielle instrumenter

Finansielle risici og finansielle instrumenter 

Selskabets risikostyringspolitik 

Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for en række finansielle risici, herunder markedsrisici (valutarisici), kreditrisici og likviditetsrisici.

Selskabet har en central styring af finansielle risici. De overordnede rammer for den finansielle risikostyring er fastlagt i selskabets finanspolitik. Finanspolitikken omfatter selskabets valutapolitik, investeringspolitik og finansieringspolitik.

Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Selskabets finansielle styring retter sig således alene mod styring og reduktion af de finansielle risici, der er en direkte følge af selskabets drift, investeringer og finansiering.

Markedsrisici

Valutarisici

Selskabet er eksponeret over for udsving i valutakursen for EUR, USD og GBP i forbindelse med tilgodehavender og gæld primært vedrørende transfers for spillere og ved deltagelse i de europæiske turneringer.

Selskabets væsentligste valutaeksponering relaterer sig til tilgodehavender og gæld i EUR, USD og GBP i forbindelse med transferaftaler med andre klubber.

En stigning i EUR-kursen overfor DKK på 1 % i forhold til balancedagens kurs ville alt andet lige have haft en positiv hypotetisk indvirkning på resultatet og egenkapitalen på 0,2 mio.kr. (2020: 0,2 mio. kr.). Et fald i EUR-kursen ville have haft en tilsvarende negativ indvirkning.

En stigning i USD-kursen overfor DKK på 1 % i forhold til balancedagens kurs ville alt andet lige have haft en positiv hypotetisk indvirkning på resultatet og egenkapitalen på 0,1 mio.kr. (2020: 0,1 mio. kr.). Et fald i USD-kursen ville have haft en tilsvarende negativ indvirkning.

En stigning i GBP-kursen overfor DKK på 1 % i forhold til balancedagens kurs ville alt andet lige have haft en positiv hypotetisk indvirkning på resultatet og egenkapitalen på 0,0 mio.kr. (2020: 0,0 mio. kr.). Et fald i GBP-kursen ville have haft en tilsvarende negativ indvirkning.

Renterisici 

Selskabet har ved finansieringsaktiviteter en risikoeksponering relateret til udsving i renteniveauet i såvel Danmark som udlandet. Det er selskabets politik at afdække renterisici på selskabets lån, når det vurderes, at rentebetalingerne kan sikres på et tilfredsstillende niveau.

Likviditetsrisici 

Selskabets likviditetsberedskab udgør pr. 31. december 2021 67,8 mio. kr. i likvide beholdninger samt herudover en kreditfacilitet på 10 mio. kr., som er uudnyttet pr. 31. december 2021.

Jan Bech Andersen afgav 3. marts 2021 støtteerklæring vedrørende økonomisk støtte frem til 30. september 2022. Støtteerklæringen er beløbsbegrænset til 25 mio. kr. En eventuel tilførsel af likviditet vil ske som lån eller kapitalforhøjelse. Brøndby IF har i 2021 ikke trukket på denne støtteerklæring.

Det er ledelsens vurdering, at det nuværende likviditetsberedskab sikrer selskabets aktivitet og strategi de kommende år.

På baggrund af selskabets forventninger til den fremtidige drift og selskabets aktuelle likviditetsberedskab er der ikke identificeret væsentlige likviditetsrisici.

Selskabets garanterede kreditfacilitet er ikke underlagt særlige vilkår eller betingelser (covenants).

Kreditrisici  

Som følge af selskabets drift er selskabet udsat for kreditrisici. Selskabets kreditrisici knytter sig dels til tilgodehavender og dels til likvide beholdninger. Geografisk hidrører selskabets tilgodehavender primært fra Danmark, Europa og USA.

Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder, sponsorer og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes.

Som led i selskabets risikostyring overvåges krediteksponering på kunder og modparter løbende. De seneste år har selskabet haft relativt små tab som følge af manglende betaling fra kunder, sponsorer og modparter.

Den maksimale kreditrisiko er afspejlet i de regnskabsmæssige værdier af de enkelte finansielle aktiver, der indgår i balancen.

Der henvises til note 19 for specifikation af foretagne nedskrivninger relateret til finansielle aktiver pr. 31 december 2021.
Finansielle instrumenter vedrørende køb af varer m.v. med en kort kredittid vurderes at have en dagsværdi, som er lig med den regnskabsmæssige værdi.

Øvrige risici

Brøndby IF har ansøgt om kompensation fra forskellige kompensationsordninger vedrørende COVID-19. Der er usikkerhed i relation til størrelsen af kompensation indtil sagsbehandlingen af de forskellige ansøgninger er fuldt afsluttet. Der henvises til note 3 for en beskrivelse af det skøn som indgår i opgørelsen og indregningen af kompensationsbeløb samt til note 6 for status af de forskellige kompensationsordninger.

Selskabet har følgende valutaeksponering pr. 31 december 2021

tDKK EUR USD GBP I alt
Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter 2020
Likvide beholdninger 2.235 134 0 2.369
Tilgodehavender fra salg 5.952 11.712 0 17.664
Leverandørgæld -1.831 0 0 -1.831
Bruttoeksponering 6.356 11.846 0 18.202
Heraf afdækket via afledte finansielle instrumenter
Nettoeksponering 2020 6.356 11.846 0 18.202
Finansielle instrumenter 2021
Likvide beholdninger 188 366 0 554
Tilgodehavender fra salg 16.969 6.233 1.513 24.715
Leverandørgæld -735 0 -154 -889
Bruttoeksponering 16.422 6.599 1.359 24.380
Heraf afdækket via afledte finansielle instrumenter 0
Nettoeksponering 2021 16.422 6.599 1.359 24.380
tDKK 2021 2021 2020 2020
Regnskabs-
mæssig værdi
Dagsværdi Regnskabs-
mæssig værdi
Dagsværdi
Kategorier af finansielle instrumenter
Værdipapirer 42 42 42 42
Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 42 42 42 42
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.717 29.717 26.362 26.362
Andre tilgodehavender 5.562 5.562 18.119 18.119
Likvide beholdninger 67.803 67.803 22.985 22.985
Udlån og tilgodehavender 103.081 103.081 67.466 67.466
Bankgæld 0 0 0 0
Anden rentebærende gæld 0 0 0 0
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 85.671 85.671 78.198 78.198
Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 85.671 85.671 78.198 78.198

27 Eventualposter m.v.

Eventualaktiver 

I forbindelse med selskabets salg af kontraktrettigheder knytter der sig i nogen tilfælde betalinger, der først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Indtægter herfra indregnes i takt med, at betingelserne opfyldes.

I forbindelse med at tidligere spillere hos Brøndby IF handles internationalt får Brøndby IF i nogle tilfælde adgang til en del eller hele solidaritetsbetalingen. Afgørende for selskabets adgang til solidaritetsbetalingen er, om hvorvidt spilleren har spillet i Brøndby IF i alderen 13 til 23 år. Indtægter herfra indregnes i takt med, at betingelserne opfyldes.

Eventualforpligtelser

I forbindelse med køb af kontraktrettigheder knytter der sig i enkelte tilfælde betalinger, der først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Omkostninger herfra aktiveres i takt med, at betingelserne opfyldes.

Sikkerhedsstillelser

Selskabet har grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 126.333 t.kr. (2020: 125.514 t.kr.).

Disse er stillet til sikkerhed for at selskabets kreditfacilitet hos selskabets bankforbindelse, som udgør 10 mio. kr. pr. 31. december 2021. Der er ikke trukket på kreditfaciliteten pr. 31. december 2021. Der er stillet pant via skadesløsbrev på 110.000 t.kr. i selskabets bygninger over for Danske Bank.

28 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber og foreninger, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Jan Bech Andersen har bestemmende indflydelse qua sin ejerandel. Der henvises til aktionærsammensætningen på side 9 for specifikation af antal aktier og stemmerettighed.

Brøndby IF har i 2021 samarbejdet med Voluntas Advisory ApS. Voluntas Advisory ApS yder konsulentbistand til Brøndby IF. Voluntas Advisory ApS er ejet af hovedaktionær og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen. Der er afregnet 0,1 mio. kr. i 2021 i henhold til aftale.

Jan Bech Andersen har via tegning af sponsorat en aktiveringskonto på 0,2 mio. kr. Sponsoratet er tegnet på markedsvilkår og der sker løbende en nedskrivning af saldoen ved forbrug i forbindelse med kampe og events.

Selskabet har en række aftaler med Brøndbyernes Idrætsforening som for 2021 i alt medførte transaktioner mellem parterne for 7,5 mio. kr. (2020: 3,8 mio. kr.).

Derudover har der ikke i årets løb, bortset fra normalt ledelsesvederlag, været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter.

29 Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke Selskabets finansielle stilling.

30 Ny regnskabsregulering

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2020.

Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag

Der er i regnskabsåret 2021 implementeret følgende ændringer til eller nye regnskabsstandarder:

Ændringer trådt i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere:

-         IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 og IFRS 16: IBOR-reformen, fase 2. udskiftning af en referencerente nødvendiggjort af IBOR reformen anses ikke for at være en låneomlægning.

Ændringen har ingen betydning for regnskabsaflæggelsen for Brøndby IF.

Vedtagne regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag, der ikke er trådt i kraft

Følgende ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der kan have relevans for Brøndby IF, er vedtaget af IASB og godkendt af EU. Standarderne træder i kraft senere, hvorfor de først vil blive implementeret i årsrapporterne, når de træder i kraft.

-         Mindre ændringer til IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger (referencer til begrebsrammen); IAS 16 Materielle anlægsaktiver (indtægter hidrørende fra anlægsaktiver, der endnu ikke er i brug); IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver (Måling af tabsgivende kontrakter); Årlige forbedringer 2018-2020

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere.

IASB har udstedt følgende ændringer til standarder og nye fortolkningsbidrag, der kunne være relevante for Brøndby IF, men som endnu ikke er godkendt af EU:

-         Ændringer til IAS 1 vedr. beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

-         Ændringer til IAS 1 vedr. sondringen mellem regnskabsmæssige skøn og ændring i anvendt regnskabspraksis

-         Ændringer til IAS 12 vedr. udskudt skat på positive og negative midlertidige forskelle der opstår ved første indregning af et aktiv eller en forpligtelse

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere

Brøndby IF forventer, at disse standarder og fortolkninger vil blive implementeret, når de træder i kraft. Selskabet forventer ikke, at implementering af de ændrede standarder vil have nogen væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen.

Nøgletalsdefinitioner

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. 

Overskudsgrad (EBIT-margin)  Driftsresultat (EBIT) x 100 
(Nettoomsætning og nettotransfer) 
Afkast af investeret kapital (ROIC)  Driftsresultat (EBIT) x 100 
(Gennemsnitlig investeret kapital) 
Egenkapitalandel (soliditet)  Egenkapital, ultimo x 100 
Passiver i alt, ultimo 
Egenkapitalforrentning (ROE)  Resultat efter skat 
Selskabets gennemsnitlige egenkapital 
Resultat pr. aktie (EPS)  Resultat efter skat 
Gennemsnitlige antal aktier 
Resultat pr. aktie – udvandet (EPS-D)  Resultat efter skat 
Gennemsnitlige antal udvandede aktier 
Cash Flow pr. Aktie (CFPS)  Cash Flow fra driftsaktiviteter (CFFO) 
Gennemsnitlige antal aktier 
Udbytte pr. aktie (DPS)  Udbytteprocent * aktiens pålydende værdi 
100 
Indre værdi pr. aktie (BVPS)  Selskabets egenkapital 
Antal aktier, ultimo 
Price Earnings (PE)  Børskurs 
EPS 
Price/Cash Flow (P/CF) Børskurs 
CFPS 
Kurs/indre værdi (P/BV)  Børskurs 
BVPS 
Torben Bjørn Christensen
Aktie- og udbyttenøgletal @ @ @ @ @
Gennemsnitlig antal aktier à 0,50 kr. / 1,00 kr. 570.332.733 536.389.823 312.225.190 312.225.190 293.380.005
Resultat pr. aktie à 0,50 kr. / 1,00 kr. (EPS), kr. 0,15 0,05 0,25 0,03 0,08
Udvandet resultat pr. aktie à 0,50 kr. / 1,00 kr. (EPS-D), kr. 0,15 0,05 0,25 0,03 0,08
Cash Flow pr. aktie (CFPS), kr. 0,09 0,01 0,09 0,00 0,08
Udbytte pr. aktie à 0,50 kr. / 1,00 kr. 0 0 0 0 0
Indre værdi pr. aktie à 0,50 kr. / 1,00 kr. (BVPS) 0,42 0,29 0,19 0,45 0,44
Børskurs pr. aktie à 0,50 kr. / 1,00 kr. 0,48 0,38 0,49 0,78 0,78
Price Earnings (PE) 3,28 7,88 3,09 23,49 9,23
Price/Cash Flow (P/CF) 5,38 56,62 8,87 202,29 10,04
Kurs/indre værdi (P/BV) 1,14 1,31 4,21 1,75 1,78
Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33.
Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2021". Der henvises til definitioner og begreber
under afsnit om nøgletalsdefinitioner.
2022-03-02
Brøndby Stadion 30
2605 Brøndby
Årsrapport
2021-01-01
2021-12-31
2020-01-01
2020-12-31
36403667
Finarepo
Ole Larsensvej 1
Greve
Martin Laveresen
2022-04-15
Revisionspåtegning
xbrli:pure iso4217:DKK 83933410 2021-01-01 2021-12-31 83933410 2021-01-01 2021-12-31 ifrs_full_14:SeparateMember 83933410 2021-01-01 2021-12-31 500 83933410 2021-01-01 2021-12-31 83933410 2021-01-01 2021-12-31 111 83933410 2021-01-01 2021-12-31 1111 83933410 2020-01-01 2020-12-31 ifrs_full_14:SeparateMember 83933410 2021-12-31 ifrs_full_14:SeparateMember 83933410 2020-12-31 ifrs_full_14:SeparateMember 83933410 2021-12-31 83933410 2020-12-31 83933410 2021-01-01 ifrs_full_14:SeparateMember 83933410 2020-01-01 ifrs_full_14:SeparateMember 83933410 2020-01-01 2020-12-31